VENDET e INJEKSIONIT te INSULINES

SI APLIKOHET INSULINA?
Mos harroni të shihni datën e skadencave që ne duhet të përdorni. Vendosni gjilpëre sterile ne pene dhe beni testin e sigurise me 1 ose 2 UI insulině, per te pare nese funksionon pena apo jo. Insulina injektoi nën lëkurë (subkutan). Vendet e injektimit të insulinave janë: barku, krahet, kofshet, gluteuset dhe shpina.

Kujdes: Insulina e turbullit duhet të përdoret për përdorim me qëllim që përmbajtja të bëhet homogjene.

Teknika e kapjes së lëkurës së zbehtë me dy gishta, rekomandohet për të gjitha llojet e insulinave që sigurojnë një injeksion nen lëkurë, duke shmangur injeksionin intra muskul. Gjilpèra futet ne nje kend 90. Shtypet piston deri ne fund dhe numerohet deri ne 5-6 sekonda, pastaj hiqet gjilpera.
Çdo gjilpëre duhet të përdoret 1-2 herë, duhet të ketë një gjatësi prej 4-5-6-8 mm në varësi të trashësisë së lëkurës së lëkurës. Fëmijët dhe adoleshentët me DM Tip 1 duhet të përdoren gjilpëra me gjatësi të vogël 4 mm. Injeksioni nga injeksioni duhet të largohet 1-2 cm me qellim që të mos dëmtojë lëkurën dhe të formojë lipodistrofi (forcim te lëkura).

3 41 2

Print Friendly, PDF & Email