UDHËTIM NË SHISHTAVEC (KUKËS) / JOURNEY TO SHISHTAVEC (KUKËS)

Aktiviteti i radhës me anëtarët e Shoqatës së fëmijëvë dhe te rinjve me diabet në bashkëpunim me SHoqatën e Bjeshkëtarëve dhe Alpinistëve të Tiranës udhëtuam për në zonën turistike të Shishtavecit . Sic e kemi thënë dhe më parë aktiviteti fizik është armiku numër një i diabetit. Fundjava që lamë pas pra nisi me këtë udhëtim kaq të bukur .

Udhëtimi Tiranë – Kukës (këtu ndalemi për interesim për rrugën në drejtim të Shistavecit) – Novosej (është lagje/fshat në zonën e Shistavecit). Normalisht udhëtimi nuk zgjat më shumë se tre orë, por meqë rruga automobilistike kalonte nëpër Grykën panoramike të Vanave, ndalesat e zgjatën  atë në kohë.

Natën e kaluam duke ngritur kampimin me tenda/çadra tek Stani Hoxhës. Aty ndezëm një zjarrë, pak muzikë te lehtë dhe konsumuam disa ushqime te shëndërtshme të zonës. Bëmë dhe matjet e glicemise para vaktit dhe I shijuam ne maksimum ato ushqime . Më vonë festa vazhdoi me kengë dhë kërcime duke na përgatitur për një gjumë të rehatshem.

Zgjimi ne mëngjes u bë para orës 7:30 ,por me plot energji .U Bëmë gati per ngjitjen në malin e Kallabakut. Vënde të tjera që ne I vizituam ishin  Liqeni Novosej dhe Ujvara e Topojanit.

Bukuria magjepsësë e natyrës na la shumë mbresa dhe na fali një kënaqësi te jashtëzakonshme. Ky aktivitet vjen pas hsumë aktiviteteve të tjerë që në këmi realizuar ,por këtë herë dolëm në përfundimin si grup se kenaqesia dhe lumturia që të sjellin këto vende kaq të bukura ndikojnë shumë pozitivisht në nivelet e glicemisë .

Kthimi në shtëpi ishtë plot me diskutimë në lidhjë më diabetin por jo vetëm. Fotot e realizuara u shpërndanë në grup dhe në faqë për të rritur ndergegjen se aktiviteti fizik sic e thamë dhe në fillim është armiku numër një i diabetit .

SHFRD ju mirëpret në aktivitete të tjera pa neglizhuar falenderimet në vencanti të donatorit tonë Bordi i Ceshtjeve të Mira

logo
Falenderoni në vencanti në mundësimin e të gjitha këtyre temave: Bordi i Çështjeve të Mira, i përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Per me teper fotografi kliko: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=www.diabet.al&set=a.4027186214061896

The next activity with the members of the association of children and young people with diabetes  collaboration  with Association of Mountaineers and Mountaineers of Tirana travel to the tourist area of ​​Shishtavec. As we have said before physical activity is the enemy counts a diabetes. The weekend I left behind started with this trip so beautifully.

Travel Tirana – Kukës (here we stop for interest for a game in Shistavec) – Novosej (is a neighborhood / village in the area of ​​Shistavec). Normally the journey does not take more than three hours, but since the highway passed through the panoramic view of ‘Gryka e Vanave ‘, stops and extensions  that time.

We spent the night setting up camp with tents / tents at Stani Hoxha. There we lit a fire, a little light music, and consumed some of the area’s healthiest food. We also did glycemic measurements before the meal and I enjoyed those foods to the fullest. Later the party continued with dancing songs preparing us for a comfortable sleep.

 Waking up in the morning was done before 7:30, but with a plot of energy. We got ready for the climb to the mountain of Kallabak. Other places we visited were Lake Novosej and Topojan Waterfall.

The enchanting beauty of nature left us very impressed and gave us a harmful pleasure. This activity comes after other activities that come from realization, but this time we came to the conclusion of the group of pleasure and happiness that these places bring that will greatly positively affect glycemic levels.

Returning home is a plot with discussion about diabetes but not only. Photos of realization and distribution in groups and on sites to increase the esteem of physical activity as we said and in the beginning is the enemy a number of diabetes.

SHFRD welcomes you to other activities without neglecting the thanks in vain of our donor Board of Good Affairs

Print Friendly, PDF & Email