Të mësojmë si të jetojmë me Diabetin

Ky libër vjenë si një përmbledhje e shkruar e informacioneve të dhëna në edukimin e personave me diabet, nje eksperjencë kjo shumëvjeçare  në Shërbimin e Endokrinologjisë. Ofrohet në përmbushje të kërkesave të vazhdueshme të personave me diabet, pjesmarrës në këtë proçes, si një mundësi  për t’i rikujtuar këto informacione dhe për t’i përdorur ato gjatë jetës së tyre të përditshme.

 

Print Friendly, PDF & Email