Të drejtat dhe detyrimet e pacientit.

Të gjithë pacientet kanë të drejtë të mjekohen.

Ata kanë të drejtë për kujdesje për shëndetin e tyre; ta përfitojnë atë sipas nevojave, si në raste akute ashtu dhe në raste kronike, të shërbimit parësor dhe spitalor si edhe të kujdesit në bashkësi, pa marrë parasysh aftësinë e tyre për të paguar.

kliko për më tëpër këtu Të gjithë pacientet kanë të drejtë të mjekohen

Print Friendly, PDF & Email