Më datë 15.4.2018 në Qendrën e informimit dhe shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë me diabet u zhvillua një takim mes anëtarëve të SH.F.R.D.-së.

Të pranishëm ishin të rinj me diabet dhe fëmijë të shoqëruar nga prindërit.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të ndaheshin eksperiencat mes anëtarëve si dhe te afroheshin më shumë me njëri-tjetrin.

Gjatë ativitetit u ndanë historitë e anëtarëve si dhe u diskutuan çështje të ndryshme të cilat prekin fëmijët dhe të rinjtë me diabet.

Aktiviteti zgjati 3 orë dhe gjatë kësaj kohe të githë ishin aktiv dhe mjaft të interesuar për të mesuar më shumë nga njëri-tjetri.

Jo vetëm të riturit por edhe fëmijët ishin mjaft aktiv.

Takime të ngjashme për të na bashkuar dhe fuqizuar më tepër na presin në vazhdim.

Në mbështetjen nga #Bordit_të_Çështjeve_të_Mira_të_Lotarisë_Kombëtare

On 15th of April near the “Children’s and Youth Diabetes Association” information and service center, was held a meeting with the members of Children’s and Youth Diabetes Association.

There were young people with diabetes and kids accompanied by their parents.

The purpose of this meeting was to share experiences among members, as well as approach to each other.

During the meeting the members shared their experiences, and discussed about the issues associated to diabetes among youth and kids.

The activity lasted for 3 hours, and everybody was participating and interested to learn more from each other. Not only adults, but the kids were so interested on their issues.

Everyone is looking forward to participating in this kind of meetings to be together and encourage each other.

“This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

Print Friendly, PDF & Email