Takim mes prinderve dhe anëtarëve të shoqatës

Më datë 13.05.2018 Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet organizoi një tjetër takim mes anëtarëve në qendrën e informimit dhe shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë me diabet.

Takimi zgjati tre orë.

Të pranishëm ishin anëtarë të rinj dhe të vjetër me diabet, fëmijë dhe prindër.

Gjatë takimit u bënë prezantimet e anëtarëve, ku folën për veten apo fëmijën, vitet me diabet si dhe vështirësitë e hasura gjatë kësaj kohe.

Gjithashtu u diskutua për çështje të tjera të cilat preknin anëtarët lidhur me diabetin. Si cdo herë tjetër, eksperiencat e atyre që kanë vite me diabet i dhanë shpresë dhe forcë për të ecur para, anëtarëve të rinj.

Ky aktivitet u mundësua nga #Lotaria_Kombëtare dhe #Bordi_i_Ceshtjeve_te_Mira

On 13.05.2018 near the “Children’s and Youth Diabetes Association” information and service center was held another meeting among members.
The meeting lasted three hours. There were new and old members with diabetes, children and their parents.
During the meeting new members were presented, talking about themselves or parents talking about their kids with diabetes, all the years living with it, as well as the difficulties encountered during this time.
Also discussed on other issues affecting members with diabetes on everyday life.
Like any other time, the experiences of those who live with diabetes for years, gave hope and strength to new members.
This activity was sponsored by Lotaria Kombëtare dhe Bordi i Çështjeve të mira.

Print Friendly, PDF & Email