Takim mes një grupi nxënësish të shkollës “Andon Zako Çajupi”

Më datë 03.05.2018 në Qendrën e informimit dhe shërbimit për fëmijët dhe të rinjtë me diabet u zhvillua një takim mes një grupi nxënësish të shkollës “Andon Zako Çajupi” dhe mjekes endokrinologe Esmeralda Çela.

Takimi nisi me prezantimin e shoqatës dhe çështjeve sociale që prekin personat që jetojnë me diabetin, ku referoi Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet.

Më vonë mjekja foli rreth diabetit dhe i’u përgjigj me shumë profesionalizëm pyetjeve të drejtuara nga nxënësit.

Aktivizimi dhe interesi i treguar nga të pjesëmarrësit ishte për t’u admiruar. Gjiithashtu u bë demostrimi i injektimit të insulinës dhe matjes së glicemisë në gjak.

Takimi rezultoi i mbyllur me sukses ku të gjithë u larguan me përshtypjet më të mira dhe me pozitivizmin për të mësuar më shumë për diabetin në takime të tjera. Ky aktivitet u mundësua nga #Bordi_i_Çështjeve_të_Mira_i_Lotaris_Kombëtare

 


On 3rd of May near the “Children’s and Youth Diabetes Association” information and service center, was held a meeting with students from “Andon Zako Cajupi” high-school and endocrinologist Esmeralda Cela.
The meeting started with the presentation of the association and social issues affecting people with diabetes referred by the executive director of the association.
Later on the doctor spoke about diabetes, its symptoms, what you should do after you discovered that you have diabetes, and other advice.
Than responded with professionalism to student-led questions.
The discussion was interactive, and we saw how interested the students were, to know everything about diabetes.
It was also demonstrated insulin injection and blood glucose measurement. The meeting was successfully closed and everyone went away with the best impressions and ready to learn more about diabetes at other meetings.
“This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

Print Friendly, PDF & Email