Takim informimi dhe edukimi për diabetin në shkollat 9-vjeçare të Njësisë Administrative Nr. 10 / Information and education meetings for diabetes in elementary schools of Administrative Unit Nr.10

Në kuadër të muajit Nëntor që është dhe muaji i diabetit, Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në bashkëpunim me Njësinë Administrative Nr. 10 dhe drejtoritë e shkollave, organizoi nje takim informues dhe edukues per diabetin nën moton “Mbroni familjen nga Diabeti, edhe fëmijët mund të preken”.

Është mirë të njohësh shenjat e diabetit që në fëmijëri dhe të shpërndash dhe te njerëzit përreth këto informacione.
Parandalimi është gjithmonë më mirë se kurimi.

Falenderojmë Administratoren e Njësisë Nr. 10 Tiranë, Drejtoritë e shkollave “Avni Rustemi” dhe “Dora D’Istria”. Bordin e Cështjeve të Mira dhe Lotarin Kombëtare. Pa harruar Kompanitë NovoNordisk dhe Bionime.

Për më tëpër mund të klikon në linkun:

https://www.facebook.com/pg/www.diabet.al/photos/?tab=album&album_id=2556910764422789

In the month of November, which is also the month of diabetes, the Association of Children and Youth with Diabetes in cooperation with Administrative Unit Nr. 10 and the school directorates, organized an information and education meeting on diabetes under the motto “Protect the family from diabetes, even children can be affected”.

It is good to know the signs of childhood diabetes and to share this information with the people around you. Prevention is always better than cure. We thank the Unit Administrator No. 10 Tirana, School Directorates “Avni Rustemi” and “Dora D’Istria”.

The Board of Good Affairs and National Lottery. Not forgetting the NovoNordisk and Bionime Companies.

Print Friendly, PDF & Email