Si dhe kur matet Glicemia?

Matja e glicemisë bëhet me anë të analizës së gjakut.Ajo mund të kryhet si me gjakun venoz (si çdo analizë tjetër) ashtu dhe me një pikë gjaku që merret në gisht.Matja e glicemisë arrihet nëpërmjet një aparati që quhet “glukometër” ose ndryshe në gjuhën e përditshme e quajnë “aparati i glicemisë”. Matja me anë të aparatit është e lehtë … Vazhdoni me leximin e Si dhe kur matet Glicemia?