Stili i jetesës aktive shoqërohet me zhvillimin fizik…

Stili i jetesës aktive shoqërohet me zhvillimin fizik. Kjo forcon ndjenjat e ‘energjisë’, mirëqenies dhe pavarësisë, zvogëlon rrezikun e shumë sëmundjeve.

Personat me aftësi të kufizuara mund të provojnë kufizime të konsiderueshme, që mund të ndikojnë në nivelin e aktivitetit nëse mbështetja e duhur nuk është e disponueshme.

B-SPORT + pranon se sa e rëndësishme është të analizohen dhe identifikohen faktorët që motivojnë dhe aktivizojnë individët me aftësi të kufizuara për të krijuar parakushte për veprime të mëtejshme në të gjitha nivelet.

PROJEKTI
Projekti B-SPORT + adresohet te personat me aftësi të kufizuara dhe të gjithë ata që punojnë me ta.
B-SPORT + trajton nevojën e pajisjeve më të mira të lehtësuesve dhe krijimit të mekanizmave bashkëpunues nëpër institucione dhe organe, duke kërkuar të eleminojë pabarazitë midis personave me aftësi të kufizuara dhe njerëzve pa to në praktikën e sportit dhe aktivitetit fizik.

OBJEKTIVAT
BSPORT + kërkon promovimin e një pjesëmarrje aktive të personave me aftësi të kufizuara në aktivitete fizike / sportive dhe adoptimin e tyre të mënyrave të shëndetshme përmes:

• Krijimi i një baze të qëndrueshme të njohurive dhe gjenerimi i dëshmive mbi qëndrimet, motivimet, barrierat dhe zakonet e personave me aftësi të kufizuara, për të mbështetur veprimin
• Gjenerimi i një dispozite gjithëpërfshirëse për të gjitha zgjidhjet ekzistuese të teknologjisë ndihmëse të përshtatshme për personat me aftësi të kufizuara
• Krijimi i një programi për zhvillimin e aftësive të orientuara nga nevoja, i përshtatur për profesionistë që punojnë me njerëz me aftësi të kufizuara
• Hartimin e një kornizë të politikave dhe vendosja e parakushteve për inovacionet publike dhe iniciativat profesionale drejt aktivizimit të personave me aftësi të kufizuara

Partnerët e projektit:

Fondacioni INTRAS, Spanjë
İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği, Turqi
OZARA storitveno in pavlefshme podjetje d.o.o., Slloveni
NDHRTIM WONCA Evropë, Hollandë
Asociacion de Psicologia Evolutiva y Educativa de la Infancia, Spanjë
Instituti Mbretëror i Teknologjisë KTH në Stokholm, Suedi
Topcoach s.r.o., Sllovaki
Università degli Studi di Napoli Federico II, Itali
TRENDHUIS, Belgjikë
Universiteti Evropian i Tiranës, ShqipëriKlikoni në këtë link më pas zgjidhni gjuhën Shqip

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pM4j0fS5W0yC4626gSJnmG4lp8LvFEpKr3tIV-Z23YZURFYxMUtITVhRWUQ4UDBGSDc2MTFTREUwSy4u

Print Friendly, PDF & Email