Shpërndarja e posterave dhe të fletëpalosjeve – The distribution of posters and leaflets

U zhvillua 22-25 Gusht 2013. U përgatit një format posteri ku tregon problematikat dhe mungesat e medikamenteve që janë jetësore për personat me diabet.

Posterat u shpërndanë në Qëndrën Spitalore Tiranë, në Qëndrat Shëndetsore dhe Poliklinikat të qytetit të Tiranës.

Qëllimi i këtij projekti ishte sensiblizimi i institucioneve përkatëse për vështirsit që hasin çdo ditë të jetës së tyre personat me diabet, nga mungesat e mëdha të medikamenteve dhe materialeve mjeksore.

U përgatitën 7.000 fletë palosje, të cilat u shpërndanë në disa zona të kryeqyteti Tiranë si: Kamëz, Spitali Ushtarak, Stacioni i trenit, Spitali QSUT, Brryli, Myslym Shyri, Bllok, Liqeni Artificial.

Donatorë: Firma Farmaceutike “Sanofi Aventis”

12

The distribution of posters and leaflets:

It was held on August 22-25, 2013. It was prepared a poster format which showed the problems and shortcomings of drugs that are vital for people with diabetes. The posters were distributed in Tirana’s Hospitals, Health Centers and Polyclinics in the capital city. The purpose of this project was to raise the awareness of relevant institutions for the difficulties faced every day in the lives of people with diabetes, major shortages of medicines and medical supplies.

7,000 leaflets were prepared, which were distributed in some areas of the capital, Tirana: Kamez, Military Hospital, Train station, Hospital UHC, Brryli, Myslym Shyri, the Block, Artificial Lake.

Donor: Pharmaceutical firm “Sanofi Aventis”

Print Friendly, PDF & Email