Ripërdorimi i majave te insulinës

Majat e stilolapsit të insulinës janë të destinuara vetëm për përdorim të vetëm, por dihet që një pjesë e konsiderueshme e njerëzve me diabet I riperdorin ato per me shume se nje injektim.

Njerëzit me diabet në fund të fundit kanë zgjedhjen nëse dëshirojnë të ri-përdorin hala për injeksione Ky artikull rishikon provat nga studimet kërkimore për t’ju ndihmuar të merrni një vendim të informuar në lidhje me ri-përdorimin e majave të stilolapsa.

Ndërsa ky udhëzues u referohet majave të stilolapsit të insulinës, të njëjtat parime do të zbatohen gjithashtu për majat e stilolapsave për injeksione të mimetikave të inkretinës si Byetta dhe Victoza.

Cilat janë rreziqet që përfshihen në ripërdorimin e gjilpërave?

Përdorimi i majave  të stilolapsit të insulinës mund të shkaktoje:

• Rritje bakteriale në gjilpërë

• Mundësia e përjetimit të dhimbjes gjatë injektimit

• Rrezik i shfaqjes së lipohipertrofisë (lëkurë me gunga)

• Rreziku i thyerjes së majës shumë të hollë të gjilpërës

Rreziqet e mësipërme do të rriten me çdo ripërdorim.

Ripërdorimi i majave te insulinave dhe rritja bakteriale.

Një studim i kryer në Institutin Klinik Rajonal të Kërkimit në Moskë zbuloi se bakteret ishin të pranishme pasi të kishin përfunduar injeksionet dhe se rritja e baktereve në gjilpëra u rrit me ripërdorimin e mëtejshëm.

Bakteret e gjetura në gjilpëra ishin kryesisht baktere që gjenden natyrshëm në lëkurë (staphylococcus epidermidis). Ndërsa kjo formë e baktereve është zakonisht e padëmshme, ri-përdorimi i gjilpërave mund të rrisë rrezikun e ndotjes së baktereve më të dëmshme.

Ri-përdorimi i majave  të insulinës dhe dhimbja.

Maja e hollë e gjilpërave mund të shtrembërohet paksa me ripërdorimin dhe kjo mund të rrisë mundësinë e përjetimit të dhimbjes gjatë vendosjes së gjilpërës ose nxjerrjes së gjilpërës.

Nëse po përjetoni dhimbje gjatë tërheqjes së gjilpërës, kjo mund të shkaktohet nga shtrembërimi në majë të gjilpërës.

Studimi i Moskës i referuar më sipër tregoi se ri-përdorimi i gjilpërave shoqërohet me më shumë dhimbje.

Studimi ndau pacientët në grupe që ri-përdorën gjilpërat dhe ata që nuk e përdorën. Ata që ri-përdorën gjilpërat në studim komunikuan nivele më të larta dhimbjeje me injeksionin e tyre të fundit.

logo
Falenderoni në vencanti në mundësimin e të gjitha këtyre temave: Bordi i Çështjeve të Mira, i përbër nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë
Print Friendly, PDF & Email