Pse ka një ndryshim midis leximit të sheqerit laboratorik dhe leximit të glukometrit(Aparatit )?

Shumë herë pacientët do të krahasojnë leximet e glukometrit dhe laboratorit të sheqerit.
Ata mendojnë se glukometrat e tyre nuk janë të sakta.
Në një glukometër, gjaku kapilar përdoret për të provuar nivelet e glukozës, ndërsa, në laborator, përdoret një mostër venoze e gjakut. Për shkak të kësaj, gjithmonë ekziston një ndryshim i tillë që glukoza plazma venoze mund të jetë afërsisht 20-30% më e ulët se glukoza kapilar. Kjo për shkak se glukoza do të jetë më e larta në arterie, pak më e ulët në kapilarë dhe më e ulët në venat.

Gjithashtu, ekziston një ndryshim në leximet sepse testimi laboratorik bëhet duke përdorur mostra plazma, ndërsa, glukometri përdor kampion të tërë gjaku për testimin e glukozës. Prandaj, për të ditur ndryshimin, është gjithmonë më mirë të bartni glukometrin tuaj në laborator. Së pari, testoni nivelin e glukozës në glukometër dhe më pas jepni kampionin për testimin laboratorik. Asnjëherë mos përdorni kampionin e mbledhur nga laboratori për ta provuar atë në glukometër.

Nuk është deri në 4-5 orë pasi të keni ngrënë që glukoza venoze dhe ajo kapilar është afërsisht e njëjtë. Kjo është arsyeja pse mostrat e operacionit të gjakut ne periudhen qe nuk keni ngrene, preferohen për qëllime krahasimi.
Gjithmonë është më mirë të krahasoni nivelin e glukozës në gjak në të njëjtin glukometër pasi dy glukometra të ndryshëm mund të kenë një ndryshim në nivelet e saktësisë dhe mënyrën e funksionimit të tij

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira
Print Friendly, PDF & Email