Problematikat dhe dhënia e zgjidhjes për komunitetin me diabet