PROBLEMATIKA DREJTUAR INSTITUCIONIT TE SIGURIMEVE TE KUJDESIT SHENDETSOR

Takim per diskutimin e problemeve qe ndeshin çdo dite personat me diabet Te premten, u zhvillua ne qendren e Shoqates se Femijeve dhe te Rinjve me Diabet nje takim ne lidhje me problemet qe ndeshin cdo dite personat me diabet dhe familjaret e tyre ne lidhje me kete semundje. Keto probleme qe u evidentuan dhe zgjidhjet e propozuara do te adresohen ne FSDKSH ne nje takim qe do te zhvillohet ne nje date te mevonshme. U evidentuan probleme si mbledhja e penave boshe qe u eshte kerkuar pacienteve me diabet te bejne dhe per te gjithe eshte problem humbja e penes dhe mosmarrja e mjekimit per muajt ne vazhdim. Pacientet e rretheve nuk e kryejne hemoglobinen e glukozuar cdo tre muaj ne vendet ku jetojne, por duhet te vijne ne Tirane ose nuk e kryejne fare per shkak te kostove qe ka ardhja e tyre ne Tirane. Sasia e penave qe mund te marrin pacientet ne rrethe eshte e kufizuar, perseri duhet te vijne ne Tirane per te kerkuar shtim te sasise se penave. Pacientet me diabet dhe familjaret e tyre gjithashtu shprehen shqetesim per cilesine e medikamenteve, duke treguar dhe raste te mbivendosjes se dates se skadences se insulinave dhe mbajte te insulinave neper farmaci jashte kushteve te duhura. Nje shqetesim tjeter i madh sidomos per prinderit qe kane femijet e tyre me diabet neper shkolla eshte mosinformimi

Print Friendly, PDF & Email