PREZANTIM I MATERIALEVE MJEKËSORE TË DOBISHME PËR PERSONAT ME DIABET

  1. INSULINA  ANALOGE
  2. AGET
  3. LANCETA
  4. FISHAT E GLICEMISË
  5. HEMOGLOBINA E GLUKOZUAR (HbA1c):
  6. HORMONI  GLUKAGON
  7. STRISH  ( PËR  MATJE  GLUKOZE  NË  URINË )
Print Friendly, PDF & Email