Për ju diabetikë, Test diagnostik

 Për ju që jetoni me diabetin
Test Diagnostik

i Ri – i Veçantë – i Dukshëm – i Standartizuar

për plotësimin e Ekzaminimit të Këmbës Diabetike

Test Diagnostik i Vlefshëm për Diagnostikimin e Çrregullimit të Funksionimit Sudomor dhe Zbulimin e Hershëm të Sindromës së Këmbës Diaetike

Rekomandohet në Udhëzuesin Kombëtar Gjerman DDG të Diabetit

 

        

Print Friendly, PDF & Email