Nr. 318, datë 15.5.2019 PËR NJË NDRYSHIM NË VENDIMIN NR. 61, DATË 3.2.2017, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR MIRATIMIN E PAKETAVE TË PAJISJEVE MJEKËSORE TE RIMBURSUESHME”

PDF Embedder requires a url attribute FZ-2019-71-1

FZ-2019-71-53

FZ-2019-71-54

Print Friendly, PDF & Email