Ndaje me ne historinë tënde me diabet…

Ndani një tregim me një temë të veçantë dhe përqendrohuni në mendjet që kanë të bëjnë me diabetin.
* Duhet të përfshijë të paktën një fotografi *
-OSE-
Në Median Sociale 

(Facebook / Instagram) për përditësime më të shkurtra.
Ndani një mesazh dhe frymëzoni…
Janë të pranueshme edhe videot.
Faleminderit për kontributin tuaj!

Kliko në linkun e mëposhtëm:

https://form.jotformeu.com/ShoqataFRD/ndaje-me-ne-historine-me-diabet

Print Friendly, PDF & Email