Muaji Botërore i Diabetit 2018 – World Diabetes Month 2018

Muaji Botërore i Diabetit 2018 –
World Diabetes Month 2018

1 – Përgatitjet e“Muajit Botëror të Diabetit 2018! / Discussions “World Diabetes Month!

Përgatitjet e“Muajit Botëror të Diabetit 2018! / Discussions “World Diabetes Month!

2 – Kërkoj edhe unë rimbursim të fishave  /  I also required reimbursement of test strips
Çdo gjë nisi me një mesazh drejtuar shoqërisë Shqiptare, drejtuar politik bërësave nga persona me diabet, familjarë dhe personave të thjeshtë

Everything started with a message to the Albanian society, addressed to policy makers from people with diabetes, family members and casual persons.

3 – Si të jetosh me diabet dhe të realizosh ëndrrën tënde  /  How to live with diabetes and realize your dream

4 – Vendosja e banerit ne sheshin “Nënë Tereza” përgjatë gjithë muajit të diabetit “Nëntor”  /  Placing banner on “Mother Teresa” square throughout the month of diabetes “November”

5 – Fushatë depistimi për sensibilizimin e Diabetit / Diabetes screening for awareness

Fushatë depistimi për sensibilizimin e Diabetit / Diabetes screening for awareness

5/1 – Edicioni Informativ, 05 Nëntor 2018, Ora 15:00 – Top Channel Albania – News – Lajme

6 – Hiking në Qafë Priskë / Hiking in Priske

Hiking në Qaf Priskë / Hiking in Priske

7 – Pacientët me diabet: Nuk kryejmë dot disa prej analizave në spitalin shtetëror  /  Patients with diabetes: We can not do some of the tests at the state hospital

Pacientët me diabet: Nuk kryejmë dot disa prej analizave në spitalin shtetëror

8 – Dita Botërore e Diabetit 2018  /  World Diabetes Day 2018

8/1 – Live  nga aktiviteti i Ditës Botërore të Diabetit 2018  /   Live from World Diabetes Day 2018

Posted by Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet on Saturday, 10 November 2018

8/1 – Fjalimi i Ditës Botërore të Diabetit 2018 nga Drejtori Ekzekutiv Z. Asim Toro   /  World Diabetes Day 2018 speech by Mr. Asim Toro

Fjalimi i Ditës Botërore të Diabetit 2018 nga Drejtori Ekzekutiv Z. Asim Toro

8/2 – Fjalim për DBD 2018 nga Dr.Prof. Petrit Hoxhaj  /  Speech for WDD 2018 by Dr.Prof. Petrit Hoxhaj

Fjalim për DBD 2018 nga Dr Prof Petrit Hoxhaj

8/3  – Fjalim për DBD 2018 nga Dr.Prof. Agron Ylli  /  Speech for WDD 2018 by Dr.Prof. Agron Ylli

Fjalim për DBD 2018 nga Dr Prof Agron Ylli

8/4 – Fjalim për DBD 2018 nga koordinatorja e Zërit të Pacientit nga Znj. Olimbi Hoxhaj  /  Speech for WDD 2018 from the “Voice of the Patient” Coordinator by Mrs. Olimbi Hoxhaj

Fjalim për DBD 2018 nga koordinatorja e Zërit të Pacientit nga Znj. Olimbi Hoxhaj

8/5 – Tiranë, tubim për sëmundjen e diabetit  /  Tirana, rally for diabetes

8/6 – Të rinjtë me diabet kërkojnë rimbursimin e fishave  /  Young people with diabetes require reimbursement of test strips

8/7 – Diabeti kthehet në epidemi _ ABC News Lajme  /  Diabetes returns to epidemic _ ABC News

8/8 – Diabetikët kërkojnë rimbursim të fishave  /  Diabetics require reimbursement of test strips

8/9 – Dita Botërore e Diabetit 2018  /  World Diabetes Day 2018

Dita Botërore e Diabetit është dita që na sjell këtu të gjithë bashkë! Ne të rinjtë dhe fëmijët që jetojmë me diabet, prindrit tanë që na mbështesin dhe kujdesen për ne çdo ditë, politik bërësit, përfaqësuesit e institucioneve dhe kompanitë farmaceutike. Jemi këtu të gjithë sëbashku për të aritur qëllimin tonë të fitojmë betejën ndaj diabetit për një jetesë të shëndetshme, për kujdes më të mirë, për më shumë vëmendje dhe për më shumë të drejta njerëzore. Kauza për të cilën ne advokojmë forte çdo ditë të jetës tonë si grup interesi dhe si përfaqësues të shoqërisë civile është një shërbim cilësor dhe i kualifikuar, staf profesionist që bazohen në teknologjitë e avancuara dhe mjekimet bashkohore. Familja është rrënja e gjithë secilit, është zinxhiri përjetësisht i lidhur, dhe ekstremisht i lidhur ngushtë nga ku burojnë vlerat njerëzore, traditat dhe zakonet. #Diabeti_shqetësim_i_çdo_familjeje. Nën këtë slogan ne sivjet kërkojmë që qasjen pozitive ndaj fëmijëve dhe të rinjve me rimbursim të fishave të matjes së glicemisë, politik bërësit ta shikojnë si mundësi për të gjithë personat që jetojnë me diabet pavarsisht grup moshës për të gjitha familjet Shqiptare. Të përpiqesh të mbrosh shëndetin e Diabetikëve do të thotë të përpiqesh të mbrosh Jetën! Jeta jepet vetëm një herë, ajo duhet mbrojtur me çdo kusht! Kjo ditë nuk është vetëm ditë ndërgjegjësimi institucionale, nuk është ditë për përkrahje të kauzës tonë, por dhe ditë ndërgjegjësimi në parandalim, për një jetesë dhe ushqyerje të shëndetshme, larg jetës sedentare dhe mungesës së aktivitetit fizik. Bëj thirrje çdo qytetari mos ta neglizhojë kurrë kujdesin për shëndetin. Është shumë e lehtë ta parandalosh se sa ta kurosh dhe të jetosh me diabet! Asim Toro Drejtori Ekzekutiv i Shoqatës së Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

World Diabetes Day is the day that brings us all together!We, young people and children living with diabetes, our parents who support and care for us every day, policy makers, institutional representatives and pharmaceutical companies. We are here all together to achieve our goal of winning the battle against diabetes for a healthy lifestyle, for better care, for more attention and for more human rights. The cause for which we advocate every day of our lives as an interest group and as a representative of civil society is a qualitative and qualified service, professional staff based on advanced technologies and contemporary medicines. The family is the root of everyone, the chain is eternally linked, and extremely closely related to the origin of human values, traditions and customs. #Diabetes_concerns_every_family Under this slogan this year we demand that the positive approach towards children and young people with reimbursement of glycemic test strips should be seen as a chance for all people living with diabetes regardless of age group for all Albanian families. Trying to Protect Diabetic Health means Trying to Protect Your Life! Life is only given once, it must be protected at all costs! This day is not just a day of institutional awareness, it is not a day to support our cause, but also a day of awareness in prevention, a healthy lifestyle and nutrition, away from sedentary life and lack of physical activity. I urge every citizen to never neglect health care. It is very easy to prevent how much to cure and live with diabetes! Asim Toro Executive Director of the Association of Children and Young People with Diabetes

9 – Ulet mosha e të prekurve me diabet  /  The age of people with this disease decreases 

10 – Ora News: Historia e të riut, prej 28 vitesh në luftë me diabetin  /  Ora News: The story of the young man, 28 years in a fight with diabetes 

11 – Hipokrati, 10 Nëntor 2018, Pjesa 3 – Top Channel  /   “Hipokrati” TV show, 10 November 2018, Part 3 – Top Channel  

12 – Wake Up, 12 Nëntor 2018, Pjesa 2 – Top Channel Albania – Entertainment Show  /  “Wake Up” TV show, 12 November 2018, Part 2 – Top Channel Albania – Entertainment Show 

13 – Depistim falas–Matje Glicemie: Toptani shopping center, ora 12:00-20:00.  /  Free Glycemic Measurement: Toptani shopping center, time 12:00 – 20:00

Depistim falas–Matje Glicemie: Toptani shopping center, ora 12:00-20:00. / Free Glycemic Measurement: Toptani shopping center, time 12:00 – 20:00.

13/1 – TOPTANI i bashkohet vetëdijësimit mbi diabetin përmes matjes së glicemisë   TOPTANI shopping center joins awareness of diabetes by measuring glycemia

14 – SFIDAT E 15 VJEÇARES TË PREKUR NGA DIABETI  /  15 YEARS CHALLENGES WITH DIABETES 

14/1 – KUJDESI I MUNGUAR PËR FËMIJËT ME DIABET  /  MISSING CARE FOR DIABETES CHILDREN

15 – “Vuaj nga diabeti dhe kam turp”/14-vjeçarja rrëfen historinë e saj  /  “I suffer from diabetes and I’m ashamed” / 14-year-old tells her story

“Vuaj nga diabeti dhe kam turp”/14-vjeçarja rrëfen historinë e saj

Edhe pse në Shqipëri nuk ka një Regjistër Kombëtar për Diabetin, numri i të prekurve nga kjo sëmundje shtohet çdo ditë. Duke u kthyer në një ‘kërcënim’ për shqiptarët, pa dallim moshe. Teksa të rinjtë deri në moshën 18 vjeç i marrin fishat e diabetit falas, Laura rrëfen për Tirana Today se po përballet më një sëmundje të kushtueshme. Kjo pasi jo të gjitha analizat bëhen në shtet, duke i detyruar t’i drejtohen privatit. Por, kjo rëndon në xhepin e familjarëve.“Është e vështirë kur sheh që janë kaq shumë njerëz me këtë sëmundje.

Posted by Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet on Friday, 16 November 2018

16 – Aventurë dhe miqësi / Adventure & Friendship

Aventurë dhe miqësi / Adventure & Friendship

17 – Rreze Dielli, 20 Nëntor 2018 – Të ftuar në studio Albana Daka & Eneo Bekteshi  /  “Rreza Dielli” TV show, 20 November 2018 – Invited to the studio Albana Daka & Eneo Bekteshi 

 

18 – Problematikat dhe sfidat në lidhje me marrjen e shërbimit shëndetësor ishin tema kryesore e takimit të sotëm të rrjetit të shoqatave të pacientëve me aktorë lokalë dhe pacientë. Pjesë e diskutimit ishte rekomandimi i zgjidhjeve për problemet e ngritura nga pjesëmarrësit.  /    Problems and challenges regarding obtaining health care were the main topic of today’s meeting of the network of patient associations with local actors and patients. Part of the discussion was the recommendation of solutions to the problems raised by the participants

https://www.facebook.com/HAP.Albania/photos/pcb.777645265916659/777642439250275/?type=3&theater

19 – Në këtë album do të gjenin fotografi të tjera nga aktiviteti i muajit Nëntor   /    In this album you will find other photographs from the November activity

https://www.facebook.com/pg/www.diabet.al/photos/?tab=album&album_id=1925482724232266

20 – Çdo gjë përfundoj me vidjo coverin të faqes tonë në facebook dhe instagram duke falenderuar gjithë bashkëpuntorët dhe heqjen e banerit më datë 30 Nëntor 2018  /  Everything ended up with the coverage of our facebook and instagram sites thanking all the collaborators and removing the banner on November 30, 2018

Posted by Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet on Wednesday, 28 November 2018

 

Ky takim u mundësua në kuadër të bashkëpunimit të mbështetjes së
Bordin e Çështjeve të mira të përbërë nga Lotaria Kombëtare dhe Ministria e Financës,
Shoqatën e endokrinologjisë dhe rrjetin e Zërit të pacientit,
Kompanit farmaceutike Sanofi, Novonordisk, Accu-Chek Koslabor, Trimed,
Kompania ushqimore Agna Group  dhe përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile.

This meeting was made possible in the framework of the cooperation of support The Good Matters Board consisting of: National Lottery and Finance Ministry, Endocrinology Association and Patient Voice Network, Sanofi Pharmaceutical Company, Novonordisk, Accu-Chek Koslabor, Trimed, Food Company Agna Group Company  and representatives of civil society organizations.

Print Friendly, PDF & Email