Më mirë ta parandalojmë se sa ta kurojmë Kostot e sëmundjes së diabetit në Shqipëri / Better to prevent than to cure The costs of diabetes disease in Albania