Marrëdhënia midis Hemoglobinës së lartë dhe gjendjen psikologjike te të Rinjtë me Diabet Tip 1

Një studim i kohëve të fundit i publikuar në “Diabetes Care” rezultoi se ekzistonte një marrëdhënie negative midis niveleve të larta HbA1c dhe çrregullimeve psikiatrike.

Studimi

Studiuesit danezë morën të dhëna nga Regjistri Danez i Diabetit te adoleshentët dhe Regjistri Kombëtar i Pacientëve për periudhën 1996-2015. Ata identifikuan 4,725 fëmijë dhe adoleshentë me diabet të tipit 1, nga të cilët 1,035 të cilët ishin diagnostikuar me një ose më shumë çrregullime psikiatrike.

Ata kërkuan të zbulonin nëse mosha në fillim të diabetit të tipit 1 dhe HbA1c mesatare gjatë dy viteve të para me diabetin e tipit 1 ishin të lidhura me një rrezik më të lartë te të diagnostikuarit me një çrregullim psikiatrik.

Autori përkatës i studimit, Jannet Svensson, MD, Ph.D., raportoi përmes postës elektronike se ata konsideronin një nivel të lartë HbA1c të jetë mbi 8.5% (> 70 mmol / mol).

Rezultatet e studimit

Studiuesit zbuluan se nivelet e larta HbA1c gjatë dy viteve të para me diabetin e tipit 1 parashikonin një rrezik më të lartë të diagnozës së mëvonshme psikiatrike. Gjithashtu, pacientët me diagnozë psikiatrike dhe diabet të tipit 1 kishin mesatarisht nivele më të larta HbA1c, si dhe një rrezik më të lartë për t’u hospitalizuar me ketoacidozë diabetike. Ata vërejnë se nuk janë vërejtur asociacione me indeks masiv hipoglikemik të rëndë.

Përfundim

Autorët e studimit konkludojnë se “nivelet mesatare të HbA1c gjatë 2 viteve të para pas fillimit të diabetit të tipit 1 mund të tregojnë komplikime të mëvonshme psikiatrike. Komplikimet në fëmijët dhe adoleshentët me diabet të tipit 1 rrit rrezikun e rezultateve të dobëta metabolike. Fokusi i hershëm në barrën e sëmundjes mund të përmirësojë rezultatet.

Duket se nivelet e larta HbA1c mund të nxisin zhvillimin e çrregullimeve psikiatrike te të rininë me diabet të tipit 1. Nëse kjo është e vërtetë, a duhet të ndodhin ndryshime lidhur me informacionin apo mbështetjen e menaxhimit të diabetit të hershëm të tipit 1?

Svensson shtoi se ajo shpesh dëgjon të rinjtë thonë se është e pamundur të kujdesen për diabetin për shkak të kohës që duhet, por ajo vëren se ata shpesh kalojnë më shumë kohë për të korrigjuar nivelet e sheqerit në gjak për shkak të harresës për të përgatitur një vakt.

Sipas udhëzimeve ndërkombëtare  HbA1c duhet nën 58 mol / mol ose 7.5%”.

Së fundmi, “Ne gjithashtu duhet të kushtojmë vëmëndje shenjave të depresionit ose ankthit për të ndihmuar para se të jetë një problem shumë i vështirë për t’u përballuar me të” .

Print Friendly, PDF & Email