MARATONA E DIABETIT / MARATHON OF DIABETES

Me date 7 Tetor ne Tirane ishin kryer organizime te rrugeve per te liruar itinerarin e vrapuesve per gjysem maratonen e vitit 2018.

Disa kalime neper qender ishin bllokuar dhe trafiku ishte shume i qete, sidomos ngaqe hyme ne Tirane, shume heret ne mengjes.

Ne kishim organizuar maratonen tone, te pavarur nga ajo e Bashkise se Tiranes.

Kjo eshte nje maratone qe u organizua nga Shoqata e te Rinjve dhe Femijeve me Diabet. Anetaret u njoftuan per diten, oren dhe regjimin e dites permes aplikacionit WhatsApp dhe grupet e rrjeteve sociale, menyra me e efektshme per te shfrytezuar median elektronike.

Ne njoftim na erdhen porosite e organizuesit per ushqimet qe duhet te merrnim me vete, tipin e kepuceve dhe harta me itinerarin, qe ne te vertete kishte formen e nje zemre.

Kjo ishte arsyeja qe iu bashkova thirrjes se grupit, u zgjova me heret se zakonisht, rruges u morem vesh me njeri tjetrin dhe shume shpejt tre automjete plot, u takuan ne fshatin Krrabë

Kur them automjetet plot, e kam fjalen per ato persona qe ndejten edhe ne bagazh te makines sepse shpirti sportiv kerkon aventuren nga fillimi deri ne fund.

Ne te vertete nuk e kisha menduar se itinierari ishte me serioz nga sa e mendoja, keshtu qe habia nisi me nje shteg te ngushte dhish, te lagur nga stuhia e nates se meparshme dhe plot me pellgje te rreshqitshme.

Grupi e nisi ngadale ecjen, me objektiv te afert, nje rezervuar te fshatit, per te pritur aty edhe disa anetare qe erdhen me pak vonese. Por, tashme, me nje fryme, arritem aty dhe beme pushimin e pare, shkrepem shume foto dhe filluam te ndiejme energjine qe te jep grupi.

Midis anetareve kishte djem te rinj dhe vajza madje edhe nje prind. Fuqia fizike nuk ishte e njejte per te gjithe grupin por, te gjithe ndejten afer njeri tjetrit dhe kujdeseshin qe asnje te mos ngelte mbrapa. Pas disa minutash u ngjitem ne nje shpat kodre nga ku dukej faqja e malit perballe, te cilen do e kalonim per te mberritur tek Syri i Cikllopit. Shpati ngrohej nga rrezet e diellit ndaj aty beme pushimin e dyte, por ky ishte pushim special. Anetaret u mblodhen me njeri tjetrin duke bere quiz per nivelin e sheqerit te secilit dhe menjehere filluan matjet e glimecise. U krijua nje atmosfere perkujdesjese midis personave qe ndajne te njejten semundje sa me dukej me shume si familje sesa si nje grup i organizuar per ecje ne mal.

Desha dhe vete te me merrnin ne kujdesin e tyre dhe te beheshin merak per mua, aq e ngrohte ishte atmosfera aty, sa kerkova te me shponin qe te masja dhe une nivelin e sheqerit. Dhe keshtu, pasi e shpreha kete kerkese u afrova te prindi i vetem i grupit, duke e ditur qe po e shpenzoja pa te drejte nje fishe sepse fishat kane kosto ditore dhe te gjitha paguhen nga familja e pacientit. Megjithate, kerkova te me shponin gishtin por, kur u afrua maja e vogel tek gishti im, papritur u bera frikacake se a do me dhimbte shume. Ishte nje moment dobesie dhe egoizmi kur ngrita koken dhe pashe nje nga anetaret me te vogla te grupit, e cila ndoshta shpon gishtat e saj te njome disa here ne dite….dhe pata turp per friken time te dobet dhe te pakuptimte. Keshtu qe nuk e mendova prape, por desha te shpohem dhe ta ndiej fort ate pak dhimbje si per t´´u solidarizuar me te tjeret dhe dhimbjen e tyre ta lehtesoj disi.

Te gjithe ishin ne nivele optimale te sheqerit, perfshi edhe ata qe nuk vuajne nga diabeti. Filluam zbritjen e shpatit permes nje perroi qe dikur ka qene plot me uje por ate dite ishte i rreshqitshem dhe plot me gure.. Tani qe rruga u be me e veshtire, anetaret ndihmonin njeri tjetrin dhe ata qe ishin me pervoje kalonin para per te ndihmuar te tjeret.

Keshtu, pak duke rreshqitur, pak duke u mbajtur nga deget, arritem tek Syri i Ciklopit. Ishte orar dreke ndaj pasi eksploruam verdalle, hengrem ushqimet dhe pushuam. Por, gjithashtu beme foto ne grup, dhe pastaj i shperndame ne grupin e watsupit. Kemi aq shume foto nga te gjithe dhe ishte shume bukur kur fotot vazhdonin te vinin edhe ne darke pasi ishim kthyer ne shtepi.

inutat kalojne shume shpejt kur je ne ajer te paster, ne mes te maleve, ne qender te natyres por, intuita e organizatorit, ishte qe te beheshim gati shpejt per kthimin perpara se disa re te zeza qe u grumbulluan shpejt, te zbraseshin siper nesh.

U morr vendimi qe rruga e kthimit do ishte nje tjeter nga ajo qe erdhem dhe ne nuk beme shume pyetje, trupi ishte clodhur dhe mendja deshironte akoma te eksploronte, ndaj u nisem te gjithe te ngjiteshim ne faqen e malit.

Kthimi ishte itinerati me sfidues qe kam bere ndonjehere, me shtigje shume te ngushta, neper perrenj me popla gjigande dhe mes pemesh shume te dendur. Ishte nga ato lloj sfidash qe ndonjehere gjate ecjes pyesja veten se kur do perfundonte kjo gje por, pastaj edhe nuk doja qe te mbaronte aq shpejt. Ecja ne grup ne nje terren te veshtire ishte emocion i perzier, me gjalleri dhe adrenaline. Asnje gje nuk duket me e veshtire pasi ecja ka perfunduar, madje kur mberritem afer nje fshati me erdhi keq qe u kthyem aq shpejt. Madje dhe rruga me dukej e merzitshme dhe pa emocion tashme qe kishim zbritur malin dhe te gjithe ishim shume mire.

U habita me veten, se si trupi e harroi lodhjen e disa javeve pa aktivitet dhe se si mori fuqi per te vazhduar diten, madje me shume kenaqesi. Sfida me e madhe ishin anetaret qe ne te vertete jane paciente por jane edhe doktoret e vetvetes.

Sfida me e madhe ishte te ecja ne krah te ketyre njerezve qe jane heronjte e vetvetes dhe e respektojne trupin dhe shendetin e tyre, ne cdo hap, ne cdo vakt dhe ne te gjitha rrethanat.

E kuptova sa pak rendesi, njerezit e shendetshem i japin trupit te tyre dhe nxorra nje mesim te rendesishem ate dite.

Maratona e diabetit sfidohet cdo dite nga mijera femije dhe te rinj si dhe nga familjaret e tyre qe i shoqerojne gjithe jeten. Dhe kete Maratone, keta paciente e fitojne cdo dite, te gjithe jane kampione.

Ky aktivitet u mundësua nga #Lotaria_Kombëtare dhe #Bordi_i_Ceshtjeve_te_Mira

 

 

On October 7, in Tirana, there was organized street organization to free the runner’s itinerary  for the semi-marathon of 2018.

Several crossings in the center were blocked and the traffic was very quiet, especially since we entered Tirana, very early in the morning.

We had organized our marathon, independent of that of the Municipality of Tirana.

This is a marathon that was organized by the Association of Young People and Children with Diabetes. Members were announced for the day, time and day mode through the WhatsApp app and social networking groups, the most effective way to make use of the electronic media.

We notified from the organizer’s orders for the meals we should take ,shoe type and map with itinerary, which really had the shape of a heart.

That’s why I joined the group,I woke up earlier than usual, the way I got to know each other and soon three full vehicles, met in the village of Krrabë.

When I say full vehicles,I’m talking about those people who are also in the luggage of the car because the sporting spirit requires the adventur from the beginning to the end.

I really did not think that the teenager was more serious than I thought, so that the astonishment began with a narrow goat trail, wet by the previous night storm and full of slippery basins.

The group set off slowly, with a near target, a village reservoir, waiting for some members who came with a bit of delay. But now, with one breath, I got there and made the first break, shot a lot of photos and started to feel the energy that the group gave.

Among the members were young boys and girls even a parent. Physical power was not the same for the whole group, but everyone was close to each other and took care not to stay behind. After a few minutes I climbed up a hillside from where the side of the mountain appeared, which we would pass to get to Cyclops’ Eye. The slope was warmed by sunlight and there was the second rest, but this was a special break. The members gathered together with quizzes about the sugar level of each and immediately began measuring the glimecise. An atmosphere of care was created between people sharing the same illness as it seemed more like a family than an organized group for walking on the mountain.

I wanted to take care of them and to worry about me,so warm was the atmosphere there, as I asked for shred that mass sugar level. And so, after expressing this request, I approached the only parent of the group, knowing that I was spending it free of charge because the fish have a daily cost and all is paid by the patient’s family. However, I asked for the shred finger, but when the small tip came to my thumb, I suddenly became cowardly if I was going to have a lot of pain. It was a moment of weakness and selfishness when I raised my head and I saw one of the smallest members of the group, who probably shred her fingers a few times a day … .and I was ashamed of my weak and meaningless fear. So I did not think about it yet, but I wanted to kick and feel that little pain as to solidify with others and ease their pain a little.
All were at optimal levels of sugar, including those who did not suffer from diabetes. We started descending the slope through a once-full swing of water, but that day was slippery and full of stones. Now that the road was harder,the members helped each other and those who were experienced went ahead to help others.

So, slightly sliding, little being held by the branches,we come to the Eye of Cyclops. It was a lunch schedule so after exploring,ate and rested. But we also made a group photo, and then distributed them to the watsapp group. We have so many pictures from everyone and it was very nice when the photos continued to come even at dinner as we were back home.

The minutes pass very fast when you are in a clean air, in the middle of the mountains, in the center of the nature, but the organizer’s intuition was to get ready for the return soon before some black clouds that came together quickly dropped above us.

It was decided that the way of return would be another one from what I came and we did not ask a lot of questions, the body was relaxed and my mind still wanted to explore, so we all started climbing the mountain side.

The return was the challenging itinerary I ever did, with very narrow trails, through huge giant poplars and dense trees. It was from those kinds of challenges that I sometimes wondered when this was going to end, but then I did not want it to end so quickly. Going on a group on a difficult ground was mixed, vibrant, adrenaline-like emotion. Nothing seems to be harder after the walk is over, even when I walk past a village with a pity that we returned so quickly. Even the road seemed to me boring and emotional now that we had descended the mountain and we were all very good.

I wondered how the body forgot the exhaustion of weeks without activity and how it took power to continue the day, even more fun. The biggest challenge was the members who are actually patient but are also the doctors themselves.

The biggest challenge was to walk in the side of those people who are their own heroes and respect their body and health, at every step, at every meal and in all circumstances.

I realized how little importance, healthy people give their bodies and have taken an important lesson of that day.

The Diabetes Marathon is challenged every day by thousands of children and young people, as well as by their family members who accompany the whole life. And this Marathon, these patients gain each day, all are champions.

 

“This project is made possible by the financial support of the National Lottery Board of Justice.”

Print Friendly, PDF & Email