Kush eshte Diabeti / Who is diabetes?

Image may contain: one or more people and close-up

Diabeti nuk është ajo copa jote e tortës apo ai ushqimi tek McDonald’s me patate të skuqura, apo çdo gjë që ti e shikon të mbuluar me sheqer. Diabeti është një vajzë 18 vjeçe e ulur në dyshemen e banjos së vetë që dridhet dhe nuk arrin dot të marri frymë sepse niveli i sheqeri në gjak ka rënë përtokë dhe shpreson që telefoni i gjyshes së saj të jetë afër në mënyrë që ti dërgoj një mesazh për ti kërkuar pak sheqer duke qenë se nuk ka fuqi të flasi dhe dhoma i sillet vërdallë. Diabeti është një fëmijë 9 vjeç që kërkon të luaj jashtë me shokët dhe përfundon në urgjencë sepse nuk e kuptoi që sheqeri po ulej dhe i ra të fikët.
Diabeti është një vajzë 32 vjeçare që ka marr lajmin e mirë se është shtatzënë dhe që më në fund mund të ndërtoj familjen që gjithmonë ka ëndërruar, por që në vend që të festoi është e tmerruar nga frika se mos niveli i sheqerit në gjakun e saj nuk shkon baraz me hormonet që ka në trup dhe se kjo gjë mund ta vrasi fëmijën e saj përpara se ajo ta shoh, ose mund të vrasi atë vetë.
Diabeti është një vajzë 3 vjeçe që nuk arrin ta kuptoi pse nëna e saj duhet ta shpoj me një shiringë sa herë që ajo ushqehet, dhe pse duhet t’ja bëjë këtë vetëm asaj dhe jo vëllait të vetë.
Diabeti është një vajzë 4 vjeçe e cila ka humbur jetën sepse një doktor nuk e kuptoi që ajo kishte diabet, i dha diagnozë si gjendje gripale, dhe ajo përfundoi viktimë e një ketoacidoze diabetike, që ndodh kur gjaku yt kthehet praktikisht në acid për shkak të mungesës së insulinës në trupin tënd dhe sulmon organet e tua.
Diabeti mund të jetë nëna jote, komshiu yt, kushëriri yt. Diabeti nuk është ai burri mbipeshë që sheh në televizion. Nuk është diçka që njerëzit pyesin apo japin. Është një sëmundje që kur vendos të sulmoi nuk pyet nëse ti je 2 muajsh apo 73 vjeç. Nuk pyet nëse ti ha Big Mc dhe McChicken çdo ditë të jetës tende apo ha shëndetshëm dhe shkon në palestër përditë.

Diabeti jam unë. @Klau Kostaj

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira

Diabetes is not your piece of cake or that food at McDonald’s with chips, or anything you see covered in sugar. Diabetes is an 18-year-old girl sitting on the floor of her bathroom shaking and unable to breathe because her blood sugar level has fallen and she hopes her grandmother’s phone is close so she can send her a message to ask for some sugar as she has no power to speak and the room revolves around her. Diabetes is a 9 year old kid looking to play outside with friends and ends up in an emergency because he didn’t realize that sugar was lowering and fainting. Diabetes is a 32-year-old girl who has received the good news that she is pregnant and can finally build the family she has always dreamed of but who instead of celebrating is terrified of fear that her blood sugar level will rise. It does not match the hormones in the body and than she thinks that this thing can kill her baby before she sees it, or this can kill herself too.
Diabetes is a 3 year old girl who fails to understand why her mother should pierce her with a syringe every time she is fed, and why she should only do so to her and not to her brother. Diabetes is a 4-year-old girl who lost her life because a doctor didn’t realize she had diabetes, diagnosed her with the flu, and she ended up the victim of a diabetic ketoacidosis, which occurs when your blood turns practically acidic due to insulin deficiency in your body and attacks your organs. Diabetes can be your mother, your neighbor, your cousin. Diabetes is not the overweight man you see on television. It is not something people ask or give. It is a disease that when decides to attack, does not ask whether you are 2 months old or 73 years old. You don’t ask if you eat Big Mc and McChicken every day of your life or eat healthy and go to the gym daily. Diabetes is me. @Klau Kostaj

Print Friendly, PDF & Email