Komisionit të Rimbursimit tek Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor. (pa përgjigje) Nr. _80_ Prot. 4190 # Nr. _81_ Prot. 4190/1 # Nr. _82_ Prot. 4091 # Nr. __83__ Prot. 4091-1

Nr. _80_ Prot. 4190                                                                 Tiranë më: 18/12/2015

 

Drejtuar:         Komisionit të Rimbursimit tek Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor

 

Lënda:             Mbi realizimin e rimbursimit të fishave për matjen e nivelit të sheqerit (glicemisë) dhe ageve të aparateve matës (lancetave) e ageve për injeksionin e insulinës.

 

Të nderuar

Fillimisht më lejoni t’ju përshëndes dhe të prezantohem. Unë jam Asim Toro, Kryetari i Shoqatës së pacientëve Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri. Po Ju drejtohem nëpërmjet kësaj letre për të sjellë në vëmendjen tuaj një nga shqetësimet konstante dhe të përsëritura, që kanë të bëjnë me anëtarët e komunitetit që Shoqata përfaqëson.

Ju falenderojmë që Institucioni Juaj është duke rimbursuar trajtimin me insulinë për personat me diabet. Por kjo gjë është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat bazë të këtij grupi pacientësh kronikë. Një mjekim jo i plotë dhe jo i saktë do të sillte shfaqjen e dëmtimeve të tilla si: prerje të gjymtyrëve, komplikacione të veshkës, të zemrës, të syve deri në humbjen e shikueshmërisë të cilat më pas kanë një  kosto mjaft të mëdhe në trajtimin e tyre si për vetë pacientët ashtu edhe për sistemin shëndetësor në Shqipëri.

 Ne si shoqatë pacientësh kërkojmë të realizohet:

Rimbursimi i fishave për matjen e nivelit të sheqerit (glicemisë) dhe ageve të aparateve matës (lancetave) e ageve për injeksionin e insulinës, të cilat janë të domosdoshme për ditë po aq sa edhe insulina që rimbursohet.

Problemi i shprehur më lart është një prej shumë problematika me të cilat ne jetojmë çdo ditë dhe shumica e tyre janë ndikuar kryesisht nga mungesa e mundësive ekonomike për ta ndjekur sëmundjen ashtu si duhet në mënyrë që komplikacionet e kësaj sëmundjeje të shfaqen sa më vonë. Por, këto shqetësime janë vetëm një pjesë e vogël e shumë shqetësimeve të tjera që ne kemi. Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri kërkon që këto shqetësime të merren parasysh dhe të shihen me konsideratë të lartë!

  • Strishat dhe aparatet e glicemisë që nuk rimbursohen. Për të bërë dozën e duhur të Insulinës, është e domosdoshme që të kryhen 4 matje (minimalisht) deri në 7 matje të nivelit të sheqerit në gjak. Pamundësia e matjes së glicemisë sipas nevojës shkakton një mjekim jo të saktë, që do të thotë më shumë komplikacione dhe më shumë vuajtje. Në lidhje me këtë problem kemi biseduar edhe me paraardhësit tuaj, të cilët na kanë premtuar se do ta merrnin çështjen në konsideratë. Megjithatë duam ta sjellim edhe në vëmendjen tuaj, në mënyrë që ky problem të gjejë zgjidhjen e duhur dhe sa më shpejt.
  • Aget që përdoren për insulinat. Në parim, duhen përdorur aq age sa injeksione insulina merr në ditë personi me diabet. Por, të përdorësh 4 age në ditë është e kushtueshme, prandaj një pjesë e mirë e personave me diabet i përdorin aget për një kohë shumë më të gjatë derisa ato bëhen totalisht të papërdorshme duke rriturr dhimbjet që i shkaktohen pacientit nga injeksionet si dhe rritjen e rrezikut për infeksione të ndryshme të cilat shërohen me më shumë vështirësi te personat me diabet se sa te personat e shëndoshë.

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri kërkon që këto shqetësime të merren parasysh, të shihen me konsideratë të lartë dhe të merren masat

  • Të kryhet rimbursimi i fishave të glicemisë.
  • Të kryhet rimbursimi i ageve të injeksioneve për insulinat dhe lancetave.

 

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Kryetar

Asim    TORO

 


 

Nr. _81_ Prot. 4190/1                                                               Tiranë më: 17/12/2015

 

Drejtuar:         Komisionit të Rimbursimit tek Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor

 

Lënda:             Kryerjen e analizës të HbA1c në të gjithë Shqipërinë ose të paktën në spitalet rajonale

 

Të nderuar

Fillimisht më lejoni t’ju përshëndes dhe të prezantohem. Unë jam Asim Toro, Kryetari i Shoqatës së pacientëve Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri. Po Ju drejtohem nëpërmjet kësaj letre për të sjellë në vëmendjen tuaj një nga shqetësimet konstante dhe të përsëritura, që kanë të bëjnë me anëtarët e komunitetit që Shoqata përfaqëson.

Ju falenderojmë që Institucioni Juaj është duke rimbursuar trajtimin me insulinë për personat me diabet. Por kjo gjë është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat bazë të këtij grupi pacientësh kronikë. Një mjekim jo i plotë dhe jo i saktë do të sillte shfaqjen e dëmtimeve të tilla si: prerje të gjymtyrëve, komplikacione të veshkës, të zemrës, të syve deri në humbjen e shikueshmërisë të cilat më pas kanë një  kosto mjaft të mëdhe në trajtimin e tyre si për vetë pacientët ashtu edhe për sistemin shëndetësor në Shqipëri.

Ne si shoqatë pacientësh kërkojmë të realizohet:

Kryerjen e analizës të HbA1c në të gjithë Shqipërinë ose të paktën në spitalet rajonale (kjo analizë është rimbursuar që në vitin 2012 por në pjesën më të madhe të spitaleve dhe poliklinikave mungojnë reagentët).

  • Hemoglobina e Glukozuar (HbA1c) është analizë e cila është e domosdoshme për të vëzhguar ecurinë e shëndetit të çdo personi që vuan nga kjo sëmundje. Por, aktualisht kjo analizë mundësohet vetëm në Tiranë, në Poliklinikën Qëndrore dhe në QSUT. Siç jeni në dijeni, analiza HbA1c është një analizë që duhet të bëhet 4 herë në vit. Të sëmurët me diabet që jetojnë jashtë Tiranës për të bërë këtë analizë duhet të vijnë në Tiranë. Kjo do të thotë që ata duhet të përballen me: shpenzime rrugë, shpenzime hoteli, humbje e minimalisht një ditë pune në qoftë se personi ose familjari shoqërues e ka siguruar një të tillë. Rrjedhimisht personave me diabet u intereson më shumë, qoftë nga ana financiare ashtu dhe nga këndvështrimi kohor, ta bëjnë këtë analizë në klinika private në qytetet e tyre, sesa të vijnë në Tiranë. Për këtë arsye është e domosdoshme që kjo analizë të ofrohet në sa më shumë qendra shëndetësore në rrethe e të paktën në spitalet rajonale.

 

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Kryetar

 Asim    TORO


              

Nr. __82__ Prot. 4091                                                                          Tiranë më: 18/12/2015

 

 

Drejtuar:         Komisionit të Rimbursimit tek Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor

 

 

Lënda:             Mbi realizimin e rimbursimit të hormonit glukagon

 

Të nderuar

Fillimisht më lejoni t’ju përshëndes dhe të prezantohem. Unë jam Asim Toro, Kryetari i Shoqatës së pacientëve Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri. Po Ju drejtohem nëpërmjet kësaj letre për të sjellë në vëmendjen tuaj një nga shqetësimet konstante dhe të përsëritura, që kanë të bëjnë me anëtarët e komunitetit që Shoqata përfaqëson.

Ju falenderojmë që Institucioni Juaj është duke rimbursuar trajtimin me insulinë për personat me diabet. Por kjo gjë është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat bazë të këtij grupi pacientësh kronikë. Një mjekim jo i plotë dhe jo i saktë do të sillte shfaqjen e dëmtimeve të tilla si: prerje të gjymtyrëve, komplikacione të veshkës, të zemrës, të syve deri në humbjen e shikueshmërisë të cilat më pas kanë një  kosto mjaft të mëdhe në trajtimin e tyre si për vetë pacientët ashtu edhe për sistemin shëndetësor në Shqipëri.

Ne si shoqatë pacientësh kërkojmë të realizohet:

Rimbursimi i hormonit glukagon.

 Hormon që shërben në rastet e komës diabetike që vjen jo nga rritja e sheqerit, por nga ulja e sheqerit në gjak

Arsyet për këtë ulje janë insulina e tepërt, ushqim i pakët apo i vonuar, stërvitje e lodhshme etj. Në këto raste shfaqet koma diabetike, e ngjashme me gjumin, me humbjen e vetëdijes, nga e cila personi me diabet nuk zgjohet edhe pas disa stimujve të dhimbshëm. Pikërisht për këtë gjendje tepër urgjente vjen në ndihmë glukagoni, i cili është zbuluar pas përpjekjeve shkencore për t’u ardhur në ndihmë personave me diabet që bien në koma ose, ndryshe, që shkojnë në prag të humbjes së jetës. Është fat nëse kjo urgjencë ndodh në prani të njerëzve që kanë njohuri për komën diabetike dhe për këtë gjendje urgjence me pasojë të rënda. Ne mund ta nxjerrim të sëmurin nga koma në kohë ose mund ta shoqërojmë në spitalin më të afërm për ta shpëtuar nga humbja. Koma diabetike nuk duhet të zgjasë dhe të mjaftohemi me idenë se “kaloi” edhe në qoftë se reagon shumë pak.

Zgjidhja ka dy variante:

Variant i zakonshëm është dërgimi i menjëhershëm në spitalin më të afërt për të marrë serum dhe duke e vënë në dijeni mjekun roje që personi është me diabet.

Varianti i dytë është sigurimi i glukagonit. Ky është hormon që shpëton njerëzit në jetën e shoqëruar me diabetin, sidomos kur bëhet fjalë për njerëz që ndodhen në zona të largëta dhe që mundësia për t’i shoqëruar për në spital është e ulët.

Nuk janë të pakta rastet që fëmijët, adoleshentët, të rinj që nuk mundin të sigurojnë fishat e glicemisë për të matur sheqerin në gjak minimalisht 3 herë në ditë, të bien në koma diabetike. Dhe atëherë kjo mungesë çon në domosdoshmërinë e glukagonit për të shpëtuar jetën.

Hormoni glukagon kushton rreth 30 euro dhe në vendet fqinje sigurohet nga shteti. Ndërkohë, në Shqipëri ajo vazhdon të jetë një mungesë e madhe.

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri kërkon që ky shqetësim të merret parasysh, të shihen me konsideratë të lartë dhe të merren masat

  • Të kryhet rimbursimi i hormonit glukagon.

 

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Kryetar

Asim    TORO

 


 

Nr. __83__ Prot. 4091-1                                                                      Tiranë më: 18/12/2015

 

 

Drejtuar:         Komisionit të Rimbursimit tek Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetsor

 

 

Lënda:             Mbi realizimin e rimbursimit të insulines Glargine 300 U/ml.

 

Të nderuar

Fillimisht më lejoni t’ju përshëndes dhe të prezantohem. Unë jam Asim Toro, Kryetari i Shoqatës së pacientëve Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri. Po Ju drejtohem nëpërmjet kësaj letre për të sjellë në vëmendjen tuaj një nga shqetësimet konstante dhe të përsëritura, që kanë të bëjnë me anëtarët e komunitetit që Shoqata përfaqëson.

Ju falenderojmë që Institucioni Juaj është duke rimbursuar trajtimin me insulinë për personat me diabet. Por kjo gjë është e pamjaftueshme për të plotësuar nevojat bazë të këtij grupi pacientësh kronikë. Diabeti përfaqëson një sëmundje invalidizuese që “vret në heshtje”.

Infarkti i miokardit, insulti cerebral, këmba diabetike, neuropatia diabetike, nefropatia diabetike, arteropatia diabetike dhe retinopatia diabetike janë ndërlikime serioze, të cilat cojnë në invaliditet dhe vdekje të parakohëshme të shumë të sëmurëve me Diabet.Këto ndërlikime mund të parandalohen, të shfaqen më vonë ose të behen më të lehta vetëm kur Diabeti i Sheqerit është i ekuilibruar gjatë gjithë jetës.Tashmë është provuar që kosto-ja sociale dhe financiare e mjekimit të ndërlikimeve të Diabetit të sheqerit është mjaft më e lartë se ajo e parandalimit të tyre.

Ne si shoqatë pacientësh kërkojmë të realizohet:

Rimbursimi i insulines glargine 300 U/ml  – TOUJEO

Insulina glargine 300 U/ml ka te njejten menyre veprimi si Insulina glargine 100 U/ml duke i siguruar pacienteve episode me te vogla hypoglicemie ashtu si dhe sasia e insulines qe do meret do jete 3 here me pak sesa insulina glargine 100 U/ml me te njejten kosto ashtu si dhe me doza te peraferta.

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në Shqipëri kërkon që ky shqetësim të merret parasysh, të shihen me konsideratë të lartë dhe të merren masat

  • Të kryhet rimbursimi i Insulines Glargine 300 U/ml – Toujeo

 

Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet

Kryetar

Asim    TORO

Print Friendly, PDF & Email