Informim dhe Depistim tek Qendra Komunitare “Gonxhe Bojaxhi” / Information and Screening at Community Center “Gonxhe Bojaxhi”

Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me Diabet zhvilloi nje depistim ne ambientet e qendres komunitare “Gonxhe Bojaxhi”. Ne kuader te muajit te diabetit, u be nje prezantim rreth diabetit, llojeve, shenjave kryesore, u fol rreth ushqimeve te shendetshme. U bene matje glicemie per te gjithe te pranishmit, femije dhe te rritur ne qender. Me ane te ketij aktiviteti u dha mesazhi qe parandalimi i diabetit, kapja ne kohe e tij eshte me mire se kurimi. Nje matje glicemie duhet bere here pas here.

Per grupet ne nevoje, diabeti eshte nje semundje e paperballueshme, keshtu u shpreh dhe nje nga zonjat e pranishme per nje televizon.

Falemderojme Qendren “Gonxhe Bojaxhi”, Kompanine BIONIME, Bordin e Ceshtjeve te Mira, Lotarine Kombetare dhe Shoqaten Shqiptare te Endokrinologjise

Për më tepër mund të klikoni në linkun:

https://www.facebook.com/pg/www.diabet.al/photos/?tab=album&album_id=254707339873985

The Association of Children and Youth with Diabetes organized a screening at the the community center “Gonxhe Bojaxhi”. During the month of diabetes, there was a presentation about diabetes, types, main signs, talked about healthy foods. Glycemic measurements were made for all participants, children and adults in the center. Through this activity the message was given that preventing diabetes, catching it in time is better than curing it. A glycemic measurement should be done occasionally. For needy groups, diabetes is an unbearable disease, said one of the ladies for a television. We thank the Center “Gonxhe Bojaxhi”, the company BIONIME, the Board of Good Affairs, National Lottery and Albanian Association of Endocrinology.

Print Friendly, PDF & Email