Hiking në Qaf Priskë / Hiking in Priske

Ishte data 4 nentor kur une kam nderrmar aventuren me te bukur dhe me te paharrueshme te jetes sime. Pas nje jave te lodhshme plot pune e mesime e dija shume mire qe fundjava me rezervonte disa momente relaksi.Se bashku me grupin e Shoqates se te Rinjve dhe Femijve me Diabet diten e diel u mblodhem se bashku per te organizuar nje ecje te gjate e cila do te zgjaste pothuajse tere diten dhe do te perfshinte ngjitjen e malit te Dajtit per te eksploruar disa nga zonat e tij me te bukura.

E pra ne oren 9:00 pasi kishim bere gati cantat me ushqime si gjithmone te shendetshme, ashtu sic ne me diabet jemi mesuar te hame cdo dite, u nisem ne drejtim te Dajtit. Koha ishte shume e bukur dhe favorizuese per te realizuar qellimin tone. Ne kete aktivitet nuk ishin bashkuar vetem personat me diabet por edhe te tjere te cileve u pelqen jeta aktive dhe plot adrenaline. Ata mesuan shume nga ne, mesuan se insulinat, aparatin e matjes se glicemise apo bustinat me sheqer ne kurre si harrojme ne shtepi, ashtu si te gjithe ju nuk harroni telefonat tuaj. E bera kete krahasim per te treguar se sa te rendesishme jane keto per ne, sigurisht qe me te rendesishme se telefoni, sepse nga keto varet jeta jone.

Megjithate udhetimi jone filloi. Te gjithe ishim te qeshur e plot humor ashtu sic ne jemi perhere, normalisht nese sheqeri nuk ka kaluar 300. Hapi i pare qe beme ishte matja e glicemise duke qene te vetedijshem se sheqeri do te vinte duke u ulur. U nisem energjik drejt synimit tone, disa me hapa me te shpejte, disa me te ngadalte por gjithmone ishim bashke duke pritur Marselen, Gentin dhe Inen te cilet i kishin shume qejf kocimaret qe ishin rruges saqe nuk u interesonte nese sheqeri ishte i larte ne ato momente, por vecse ti shijonin keto fruta. Megjithate te gjithe ishin me sheqer normal, pervec Deas e cila si duket nuk I kishte pelqyer aspak kocimaret dhe pesoi nje hipo ndryshe nga ne te tjeret.

Rruga ishte e gjate dhe e veshtire por, por e bukur dhe plot emocion. Kalimi midis shkurreve dhe ferrave beri qe cdokush ta mbante mend kete moment pavaresisht ankesave te shumta. Nga ora 13 arritem ne pjesen qe na pelqeu me shume, lendina, sic e quante Asimi. Aty ishte nje pamje mbreslenese, ku shpirti gjente nje qetesi te thelle. Diku shikoje disa bageti te imta te cilat te krijonin pamjen e nje kartoline ne ate lendine te gjere. Dicka tjeter  ishte dhe prania e disa qenve te cilet ne fakt u treguan teper miqesor me ne pavaresisht se shume nga ne ishin te tmerruar dhe fshiheshin pas njeri tjetrit. Lendina ishte dhe vendi I realizimit te disa nga fotove te mrekullueshme dhe vendi ku ne hengrem dreken me te shijshme te jetes sone. (Ketu sdua te flas per Entelen sepse asaj nuk i shijoi fare pasi i kishte mbaruar uji). Udhetimi vazhdoi dhe ne u nisem drejt fundit te lendines aty ku ishte dhe shtegu per te dale ne rrugen e gjate qe do na conte drejt Tiranes. Ishim shume te lodhur dhe kembet spo i ndjenim me por nuk donim qe ky udhetim te mbaronte. Kthimi ishte nje nga pjeset me te bukura te ketij udhetimi sepse here pas here qendronim ne ane te rruges pasi ishim shume te lodhur, gjithashtu dhe momenti kur ne ndezem nje zjarr te vogel per tu ngrohur.

Po e mbyll ketu pershkrimin e kesaj dite sepse kam frike se po te zgjatem me nuk do mbaroj kurr se treguari  emocionet e kesaj dite. Shpresoj qe jeta ime te jete e mbushur me te tilla gjera sespe pervec kenaqesise dhe qetesise qe te japin jane shume pozitive per shendetin e te gjitheve ne duke mbrojtur ate qe eshte me  e rendesishme, “Jeten”.

Shoqata do të vazhdojë me aktivitete të tjera më e fort dhe më e bashkuar për të arritur qëllimet e saj në mbështetjen nga: #Bordit_të_Çështjeve_të_Mira_të_Lotarisë_Kombëtare”

Hiking in Priske

It was the 4th of November when I took the most beautiful and unforgettable adventure of my life. After a busy week of work and learning, I knew very well that the weekend reserved some moments of relaxation. Along with the group of Youth and Children Association with Diabetes, sunday we gathered to organize a long walk that would last almost all day and would include the climbing of Dajti Mountain to explore some of its most beautiful areas.

Well at 9 o’clock after we had ready to eat healthy foods as well as diabetic we learned to come up every day, I set off towards Dajti. The weather was very beautiful and favoritious to accomplish our goal. In this activity were not only people with diabetes but also others who like active and full of adrenaline life. They learned a lot from us, they learned that insulin, glycemic measuring device or sugar canisters are never forgotten at home, just like you do not forget your phones. I’ve made this comparison to show how important these are to us, of course it’s more important than the phone, because it depends on our lives.

However our journey began. All of us were laughing and humorous as we are all the time, normally if sugar has not passed 300. The first step we made was the measurement of glycemia by being aware that sugar would come down. I started energetic toward our goal, some with faster steps, some slower but always were together waiting for Marsel, Gent and Ina who were very fond of fruits that were way that they were not interested in whether the sugar was high in them moments, but rather you enjoyed these fruits. However, they were all normal, except Deas, which apparently had not liked it at all some special fruits of the area and weighs a hypo different from us.

The road was long and difficult but beautiful but full of emotion. Crossing the shrubs and thorns made anyone remember this moment despite numerous complaints. From 13 o’clock we reached the part we liked more, the lint, as Asimi called it. There was an impressive view, where the soul found a deep calm. Somewhere you look at some little bones that would create the look of a card in that big deal. The other thing was the presence of some dogs who were in fact very friendly to us, even though many of us were terrified and hiding behind each other. Lawn was also the venue for some of the wonderful photos and the place where we are enjoying the most delicious dessert of our life.

(Here I can not talk for Entela because she did not taste it at all after the water was over). The journey continued and we started towards the end of the road where it was and the path to go on the long road that will take us to Tirana. We were very tired and nervous, but we did not want this journey to end. Return was one of the most beautiful parts of this trip because we were standing in the street as we were very tired, and the moment when I lit a little fire to warm up.

I’m closing down the description of this day because I’m afraid that if I stretch out I will never end it to show the emotions of this day.

I hope that my life is filled with such things, except the pleasure and tranquility that they give are very positive for everyone’s health in protecting what is most important, “Life.”

The association will continue with other stronger and more united activities to achieve its goals in supporting: #Board of Good Affairs National Lottery “

Print Friendly, PDF & Email