Hiking në Hekal-Gryka e Erzenit / Hiking in Hekal-Erzen Gorge

Promovimi i aktivitetit fizik eshte gjithmone i rendesishem, jo vetem per diabetiket, por per te gjithe.
Kjo e diele ishte nje dite ndryshe per shume nga anetaret dhe vullnetaret e SHFRD. Destinacioni i kesaj dite ishte Gryka e Erzenit, qe ndodhet ne fshatin Hekal te Tiranes.
Pasi u mblodhen te gjithe, nisja u be rreth ores 9 nga Terminali dhe mberritja ne qender te fshatit Hekal rreth ores 10 e gjysem.
Te gjithe ishin te entuziasmuar per pamjen qe i priste. Pasi u bene matjet e nevojshme te glicemise, vazhduam drejt rruges qe do te na conte ne grykederdhjen e Erzenit.
Gjate gjithe rruges, qe ishte lehtesisht e kalueshme, nuk munguan bisedat ne lidhje me tema te ndryshme, fakt ky qe e beri udhetimin me interesant, me te bukur aspak te merzitshem.
Gjate rruges u bene ndalesa per te pushuar dhe pare ecurine e glicemive. Dielli qe bashkeudhetar me ne cdo hap te rruges, derisa arritem ne destinacionin e synuar.
Atje na priste ajo qe gjithe rrugen kishim imagjinuar.

Çdo gje e veçante, e paprekur nga dora e njeriut, uji i ftohte dhe kristal i lumit, ajer i paster, te gjitha keto te falnin nje ndjesi te papershkrueshme. Te gjithe shijuan pamjen dhe e shfrytezuan per te bere foto. Nje pjese e mire jona mori persiper te ngjitej edhe me lart dhe ta shihte ujevaren nga nje kendveshtrim tjeter po mbreselenes.
Ne kete pamje qe na ofrohej, u konsumua edhe dreka.
Grupi ishte fantastik dhe beri qe dhe te rinjte qe u bashkuan te ndihen mjaft mire dhe te largohen me pershtypjet me te mira, sigurisht per te qene perseri pjese e te tilla udhetimeve.

Ky aktivitet u mundësua nga #Lotaria_Kombëtare dhe #Bordi_i_Ceshtjeve_te_Mira
Promoting physical activity is always important, not just for diabetics, but for everyone.

This Sunday was a different day for many members and volunteers of SHFRD. The destination of this day was Erzen Gorge, located in the village of Hekal of Tirana.

After all, we started at about 9 am from Terminal and arrived at the center of Hekal village about 10:30 am.

Everyone was enthusiastic about the look they expected. Once the necessary glycemic measurements were made, we proceeded to the road that will take us to Erzen’s mouth.

Along the way, which was easily passable, there were no conversations about different topics, this fact made the journey more interesting, better not at all merciless.

During the road stopped to seeing the progress of glycemes. The sun joining us every step of the way, until we reached the target destination.

There we were expecting the whole path we had imagined.

Everything special, untouched by the human hand, the cold water and the crystal of the river, the clean air, all of them had an indescribable sensation. Everyone tasted the picture and used it to make pictures. A good part of us went on to climb even higher and to see the waterbird from another awesome point of view.

In this picture we were offered, lunch was also consumed.

The group was fantastic and made the young people who joined to feel good and leave with the best impressions, of course, to be part of such travel again.

This activity was enabled by # National Lottery and # The Board of Good Matters

Print Friendly, PDF & Email