Fushate depistimi per sensibilizimin ndaj semundjes se diabetit / Screening campaigns to raise awareness of diabetes

Me date 23 gusht 2019 Shoqata e Femijeve dhe te Rinjve me
Diabet (SHFRD) organizoi ne bashkepunim me Lotarinë Kombëtare, Bordin e Cështjeve të Mira,
Kompanine SALVUS AL dhe Bashkine Tirane, nje fushate depistimi per sensibilizimin ndaj semundjes se diabetit.

Ky aktivitet u zhvillua nga ora 17:00 deri ne oren 20:00 ne nje nga zonat me te frekuentuara nga qytetaret e Tiranes, prane diges se liqenit Artificial.
Qellimi i ketij aktiviteti ishte informimi i qytetareve rreth diabetit dhe ofrimi i matjes se glicemise falas per te parandaluar ose kapur ne kohe kete semundje te shekullit.

Gjithmone e me teper vihet re nje rritje e te semureve me diabet, qe vjen si pasoje e kequshqyerjes dhe moskryerjes se nje aktiviteti fizik.


Qytetareve qe rezultonin me nje glicemi jo normale u keshilluan se si te vepronin, duke i orientuar per te kryer nje kontroll dhe takim me mjekun.
Depistime te tilla jane te rendesishme dhe sherbejne si rikujtese qe shendeti eshte mbi gjithçka.

Megjithese vihet re nje interes me i madh i qytetareve per te bere me shume kontrolle shendetesore, perseri nuk eshte i mjaftueshem.
Diabeti eshte nje semundje qe jo me kot quhet dhe semundje e fshehte, ne disa raste eshte veshtire te dallosh qe je i prekur.
Duhet te jemi me te informuar per shenjat dalluese te tij ne menyre qe ta vendosim sa me shpejt nen kontroll per te parandaluar demet qe sjell.
Me shume aktivitete te tjera informuese dhe sensibilizuese na presin.

Falenderojmë për mundësinë e këtij aktiviteti Lotarinë Kombëtare dhe Bordin e Cështjeve të Mira në bashkëpunim me Kompaninë  SALVUS-AL dhe Bashkinë  Tiranë.

On August 23, 2019 the Association of Children and Youth with Diabetes (SHFRD) organized in collaboration with the National Lottery, the Board of Good Affairs, the SALVUS AL Company and the Tirana Municipality, a campaign to raise awareness of diabetes.

This activity took place from 17:00 to 20:00 in one of the most frequented areas of Tirana, near the Artificial Lake. The purpose of this activity was to inform citizens about diabetes and provide free glycemic measurements to prevent or catch this disease of the century.

There is an increase in the number of patients with diabetes, which is a consequence of malnutrition and low physical activity. Citizens resulting in abnormal glycemia were advised on how to act, directing them to have a checkup and a doctor appointment. Such activities are important and serve as a reminder that health is above all.

Although there is a growing interest among citizens to do more health checks, again this is not enough. Diabetes is a disease that is also called a hidden disease, because in some cases it is difficult to discern that you are affected. We need to be aware of its hallmarks in order to put it under control as soon as possible to prevent the damage it brings. Many more outreach and awareness activities await us.

We would like to thank the National Lottery and the Board of Good Affairs in cooperation with SALVUS-AL and the Municipality of Tirana.

https://www.facebook.com/pg/www.diabet.al/photos/?tab=album&album_id=2386553454791855

Print Friendly, PDF & Email