Dozat e Insulinës gjatë Ciklit Menstrual

Një mori ndryshimesh mund të ndikojnë në nivelet e glukozës në gjak, në bazën dhe në kërkesat e insulinës . Përveç të gjithë faktorëve kryesorë si pesha, niveli i aktivitetit, stresi,  shumë gra kanë si faktor edhe ciklin menstrual në luhatjen e nivelit të glukozës në gjak. 

Efektet e luhatjeve të hormoneve në ndjeshmërinë e insulinës

Gjatë ciklit menstrual, nivelet e hormoneve të ndryshme mund të ndikojnë ndjeshëm në efektin e insulinës, aq shumë sa që shumë gra përshtatin dozimin e tyre të insulinës gjatë gjithë muajit.

Cikli menstrual mund të ndahet në dy faza kryesore, fazat folikulare dhe faza luteale. Gjatësia mesatare e ciklit menstrual është 28 ditë, edhe pse kjo ndryshon nga një grua te tjetra. Ndërmjet 21-35 ditë konsiderohen normale.

Nivelet e hormonit, përkatësisht estrogjen, progesteron, hormon stimulues të folikulave (FSH) dhe luteinizues (LH) luhaten me faza të ndryshme dhe mund të ndikojnë në ndjeshmërinë e insulinës, duke çuar në ndryshime të dukshme në nivelet e glukozës në gjak .

Studimet kanë treguar se ndjeshmëria e insulinës zvogëlohet gjatë fazës së hershme luteale, duke çuar në një gjasë më të lartë të hiperglikemisë gjatë kësaj faze të ciklit. Kjo ka të ngjarë të ndodhë për shkak të rritjes së shënuar të progesteronit, i cili lidhet me rezistencën ndaj insulinës . Në të kundërt, faza folikulare karakterizohet nga ndjeshmëria e rritur e insulinës. Ndjeshmëria e insulinës u shoqërua me nivelet e rritura të FSH që u vunë re gjatë fazës folikulare.

Si ta rregulloni dozimin e insulinës gjatë gjithë ciklit menstrual

Shumë gra me diabet zbulojnë se kërkojnë më shumë insulinë bazale dhe bolus gjatë fazës luteale të ciklit të tyre menstrual në krahasim me fazën folikulare. Pikërisht, edhe kërkesat e insulinës ndryshojnë nga një gruaja te tjetra.

Duke i kushtuar vëmendje  kalendarit dhe shenjave të ovulacionit mund të parashikoni me saktësi kur duhet të bëhen rregullimet e insulinës. Aplikacionet dhe metodat e shumta për ndjekjen e ciklit janë në dispozicion për të ndihmuar në përcaktimin e ndodhjes së ovulacionit. Dokumentimi i trendeve të glukozës në gjak gjatë gjithë muajit është kritik për të përcaktuar kohëzgjatjen optimale për të bërë rregullimet e dozimit të insulinës.

Në përmbledhje, trajtimi i efekteve të hormoneve në glukozën e gjakut dhe dozimin e insulinës mund të jetë një sfidë. Informacioni rreth ciklit tuaj menstrual dhe efektet e tij në glukozën e gjakut do të ndihmojnë për të bërë ndryshime të parashikueshme dhe efektive në dozimin e insulinës për të ulur luhatjet e glukozës në gjak gjatë gjithë muajit.

Print Friendly, PDF & Email