Donacion për Shoqatën e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet (Donation for “The Association of Children and Young People with Diabetes”)

“Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet”, me inicialet SH.F.R.D. është një shoqatë joqeveritare, jofitimprurëse, e regjistruar me Vendim Gjykate nr. 3492, datë 05.02.2013, pranë Gjykatës së Rrethit Tiranë, me NIPT L3150 6451N, Tiranë, Shqipëri. “The Association of Children and Young People with Diabetes”, with the initials SH.F.R.D. is a non-governmental, non-profit association registered … Vazhdoni me leximin e Donacion për Shoqatën e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet (Donation for “The Association of Children and Young People with Diabetes”)