Dita Europiane 2015 – Within completion of the European Week of Health 2015

Në kuadër të përfundimit të Javës Europiane të Shëndetit, Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet në bashkpunim me JEFF Albania, Beyond Barriers, Act for Society, Pro-Youth, AIESEC, Roma Active Albania, MAYA, RIAS, Liburnetik, T-PEER, IRCA, organizuan një aktivitet informues mbi shëndetin!

Përgjatë aktivitetit u shpërndanë fletpalosje dhe qëllimi kryesor ishte informimi i popullsisë për rëndësinë e Check-Up-eve, për të identifikuar sëmundjet dhe për ti trajtuar ato në kohë. Gjithashtu njerzit u sensibilizuan për rëndësinë e aktivitetit fizik dhe të ushqyerit e shëndetshëm!

Aktiviteti u zhvillua më dt 9.5.2015, te Pedonalja, Tiranë.

1

2

 

Within completion of the European Week of Health

The Association of Children and Young People with Diabetes in collaboration with JEFF Albania, Beyond Barriers, Act for Society, Pro-Youth, AIESEC, Roma Active Albania, MAYA, RIAS, Liburnetik, T-PEER, IRCA, organized an event about health information!

During the activity leaflets were distributed and the main purpose was informing the population about the importance of Check-Up’s, to identify the diseases and to treat them in time. Also people were sensitized about the importance of physical activity and healthy eating!

The event was held on 09.05.2015, at “Pedonalja”, Tirana.

Print Friendly, PDF & Email