Dita Botërore e Diabetit 2016 – The “World Diabetes Day 2016”

Ky organizim u zhvillua më datën 14 Nëntor 2016. Aktiviteti u realizua pranë sheshit “Nënë Tereza” dhe përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”.

Si çdo vit u kryen disa aktivitete nga Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjëve me Diabet.

Qëllimi i këtij organizimi ishte informimi, edukimi dhe sensibilizimi i fëmijëve dhe të rinjve me diabet. Pjesmarrës në këtë aktivitet dhe i shoqërisë në përgjithsi lidhur me këtë sëmundje të shekullit.

U bënë matje glicemie, u shpërndan fletpalosje si dhe pije pa sheqer për pjesmarrësit si Pepsi Max 0, Red Bull Free Sugar, Ujë Spring. Si dhe u shpërndanë çmime simbolike për mbështësit e shoqatës tonë.

U krijua një rreth i madh, që është simboli i diabetit në mbarë botën (nga të rinjtë dhe fëmijët) të cilët u lëshuan tullumbacat në ngjyrën blu.

Dhe së fundmi të gjithë të pranishmit i’u drejtuan piramidës për të finalizuar këtë ditë.

Të pranishëm në aktivitet ishin: Pjestarë nga Shoqata Shqiptare e Endokrinologjisë, Organizata të ndryshme, persona me diabet, Përfaqësues nga Avokati i Popullit, familjarë dhe i gjithë aktiviteti u monitorua nga mediat.

Donatorë: Novo Nordisk, Accu-Chek, NETelektronic, Berlin-Chemie MENARINI, Agna Group dhe Red Bull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This event was held on 14 November 2016 . Activity took place near the “Mother Teresa” and along the Boulevard “Martyrs of the Nation”.

As each year sone activities were carried out by the Association of Children and youth with diabetes.

Purpose of this event was to information, education and awareness of children and young people with diabetes. Participated in this activity and society in general regarding this century disease.

Glycemia measurements were made. They were distributed leaflets and sugar -free drinks for participants. As Pepsi max 0 , Redbull free sugar ,spring water and symbolic prizes were distributed to Supporters of our association.

It created a big circle ,which is the symbol of diabetes worldwide by youth and children ,who moved ballons with blue color . And finally all the participants addressed pyramid to finalize this day.

Present at the event were : a menber of the Albanian Association of endocrinology, different organizations people with diabetes, representatives from the ombudsman ,family ,and the whole activity was monitored by the media.

Donor – Novo Nordisk, Accu-Chek, Netelektronic, Berlin-Chemie MENARINI, Agna Group and RedBull

Print Friendly, PDF & Email