Dita Botërore e Diabetit 2015 – World Diabetes Day 2015

U zhvillua më datën 14 Nëntor 2015. Aktiviteti u realizua pranë sheshit “Nënë Tereza” dhe përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”  dhe sheshi “Skënderbej”.

 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi, edukimi dhe sensibilizimi i fëmijëve dhe të rinjve me diabet pjesmarrës në aktivitet dhe i shoqërisë në përgjithsi lidhur me këtë sëmundje të shekullit.

U krijua një rreth i madh, që është simboli i diabetit në mbarë botën (nga të rinjtë dhe fëmijët).

U shpërndan fletpalosje si dhe pije pa sheqer për pjesmarrësit.

U organizua shëtitje me biçikletë nga sheshi ‘’Nënë Tereza’’ drejt sheshit “Skënderbej” për të sensibilizuar fëmijët dhe të rinjtë.

Të pranishëm në aktivitet ishin: Prof. Dr Petrit Hoxhaj Prof. Dr Agron Ylli, Përfaqësues nga Avokati i Popullit, familjarë dhe i gjithë aktiviteti u monitorua nga mediat.  Donatorë: Sanofi Aventis, Fondacioni Ballkanik Perëndimor Për Zhvillimin Strategjik, Novo Nordisk, IlmaFarm, Accu-Chek, Spitali Amerikan, Agna Group, EcoVolis dhe Red Bull

1 2

3 4

 

World Diabetes Day 2015

Took place on 14 November 2015. The event was held at “Mother Teresa” square and along the Boulevard “Martyrs of the Nation” and “Skanderbeg Square”.The purpose of this event was to inform, educate and sensitize children and adolescents with diabetes participating in the activity and the society in general about the disease of the century.It created a big circle, which is the symbol of diabetes worldwide (by young people and children).It distributes leaflets and sugar-free drinks to the participants.Organized bike rides from the ” Mother Teresa ” square and towards the “Skanderbeg Square” to sensitize children and youth.Present at the event were: Prof. Prof. Dr Petrit Hoxhaj Dr Agron Ylli, representatives from the Ombudsman, family and the whole  activity was monitored by the media. Donors: Sanofi Aventis, Western Balkan Foundation for Strategic Development, Novo Nordisk, IlmaFarm, Accu-Chek, American Hospital, Agna Group,  Red Bull and  EcoVolis

Print Friendly, PDF & Email