Dita Botërore e Diabetit 2014 – The “World Diabetes Day 2014”

U zhvillua më datën 14 Nëntor 2014. Aktiviteti u realizua pranë sheshit “Nënë Tereza” dhe përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”  dhe sheshi “Skënderbej”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi, edukimi dhe sensibilizimi i fëmijëve dhe të rinjve me diabet pjesmarrës në aktivitet dhe i shoqërisë në përgjithsi lidhur me këtë sëmundje të shekullit.

U krijua një rreth i madh, që është simboli i diabetit në mbarë botën (nga të rinjtë dhe fëmijët), u shpërndanë pako me ushqime për pa sheqer për persona me diabet, aparate dhe fisha për matjen e sheqerit në gjak.

U shpërndan fletpalosje si dhe pije pa sheqer për pjesmarrësit.

U organizua shëtitje me biçikletë nga sheshi ‘’Nënë Tereza’’ drejt sheshit “Skënderbej” për të sensibilizuar fëmijët dhe të rinjtë dhe për tu bërë atyre të ditur që të kesh diabet nuk do të thotë të kufizohesh nga aktivitet e ndryshme.

Të pranishëm në aktivitet ishin: Ambasadori turk në Shqipëri Z. H. Bayraktar, Drejtori i Fondacionit Ballkanik Perëndimor Për Zhvillimin Strategjik  Z. Ilir Dizdari, Drejtor i Tika-s Prof. Dr. Birol Çetin, Prof. Dr Petrit Hoxhaj dhe i gjithë aktiviteti u monitorua nga mediat.  Donatorë: Fondacioni Ballkanik Perëndimor Për Zhvillimin Strategjik, TIKA, Novo Nordisk, Sanofi Aventis, Spitali Hygeia, Accu Chek, Agna Group, EcoVolis dhe Red Bull.

4 5  7

 

 

The “World Diabetes Day 2014” 

It was held on 14 November 2014. Activity was conducted at the site” Mother Teresa “and along the Boulevard” Martyrs of the Nation “and” Skanderbeg Square “.

The purpose of this event was to inform, educate and raise awareness of children and young people with diabetes about the disease of the century.

They created a big circle, which is the symbol of diabetes worldwide (by youth and children).

We distributed leaflets and sugar free drinks for participants.,Sugarfree foods ,glucose metters and test strips.

Bike rides were organized from  Mother Teresa” square” to square “Skanderbeg” to sensitize children and young people and to make them know that having diabetes does not mean being limited from different activities.

The Activity was attended by:Turkish ambassador in Albania Mr.H.Bayraktar, Western Foundation director for strategic development Mr.Ilir Dizdari,Leader of Tika’sprof.dr. Birol Çetin, Prof. Dr Petrit Hoxhaj and the whole activity was monitored from media .

Donors: Western Foundation  for strategic development, TIKA, Novo Nordisk, Sanofi Aventis, Hygeia Hospital , Accu Chek, Agna Group, EcoVolis and Red Bull.

Print Friendly, PDF & Email