Dita Botërore e Diabetit 2013 – The “World Diabetes Day 2013”

3

U zhvillua më datën 14 Nëntor 2013. Aktiviteti u realizua pranë sheshit “Nënë Tereza” dhe përgjatë Bulevardit “Dëshmorët e Kombit”  dhe sheshi “Skënderbej”.

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi, edukimi dhe sensibilizimi i fëmijëve dhe të rinjve me diabet pjesmarrës në aktivitet dhe i shoqërisë në përgjithsi lidhur me këtë sëmundje të shekullit.

U krijua një rreth i madh, që është simboli i diabetit në mbarë botën (nga të rinjtë dhe fëmijët) përreth shatërvanit të sheshit ‘’Nënë Tereza’’

U shpërndan fletpalosje si dhe pije pa sheqer për pjesmarrësit.

U organizua shëtitje me biçikletë nga sheshi ‘’Nënë Tereza’’ drejt sheshit “Skënderbej” për të sensibilizuar fëmijët dhe të rinjtë dhe për tu bërë atyre të ditur që të kesh diabet nuk do të thotë të kufizohesh nga aktivitet e ndryshme. Donatorë: Sanofi Aventis, Eco Volis, Contour TS, Novonordisk, Naph Albania, Red Bull.

 4

 

The “World Diabetes Day 2013” 

It was held on 14 November 2013.Activity was conducted at the site” Mother Teresa “and along the Boulevard” Martyrs of the Nation “and” Skanderbeg Square “.

The purpose of this event was to inform, educate and raise awareness of children and young people with diabetes and society about the disease of the century.

They created a big circle, which is the symbol of diabetes worldwide (by youth and children) around Fountain at ” Mother Teresa” Square.

We distributed leaflets and sugar free drinks for participants.

Bike rides were organized from Mother Teresa” square” to “Skanderbeg” Square to sensitize children and young people and to make them know that having diabetes does not mean being limited from different activities.

Donor: Sanofi Aventis, Eco Bicycle, Contour TS, Novonordisk, Naph Albania, Red Bull.

 

Print Friendly, PDF & Email