Diabeti, apo i njohur ndryshe si sëmundja e sheqerit ndahet në dy grupe.

Lloji i diabetit tip 1 , i cili zakonisht ndodh tek fëmijët, është një sëmundje e vërtetë auto imune, e karakterizuar nga fakti se trupi nuk prodhon insulinën e hormoneve.

 Lloji i diabetit tip 2, tipik i moshës madhore, lidhet me obezitetin, kur prodhohet pak insulinë ose insulina e prodhuar nuk është në gjendje të ushtrojë veprimin e saj në qeliza. Rezultati, në të dy rastet, është një rritje në nivelin e glukozës në gjak.Por, diabeti nuk është një sëmundje e vetme: ka të paktën pesë lloje, të ndryshme nga njëra-tjetra për shkak të fillimit, nivelit të rrezikut për shëndetin dhe komplikimet si edhe nga mënyra si i përgjigjen trajtimeve për moshën e fillimit, niveli i rrezikut për shëndetin dhe komplikimet, përgjigje ndaj trajtimeve. Një grup shkencëtarësh në Suedi i klasifikuan ato ne 5 grupe sipas karakteristikave të tyre.Një nga grupimet ishte e ngjashme me diabetin e tipit 1, ndërsa katër grupet e tjera ishin “nën tipe” të tipit 2.

Grupi 1: I quajtur “diabeti i rëndë auto imun”, kjo formë është e ngjashme me diabetin e tipit 1. Njerëzit në këtë grup ishin relativisht të rinj kur u diagnostikuan dhe nuk ishin mbipeshë. Ata kishin një sëmundje imunitare (auto imune) që i pengonte ata të prodhonin insulinën.

Grupi 2: I quajtur “diabeti i rëndë i mungesës së insulinës”, kjo formë ishte e ngjashme me grupin 1 – njerëzit ishin relativisht të rinj në diagnozë dhe nuk ishin mbipeshë. Ata gjithashtu nuk prodhonin insulinë shumë. Por, në thelb, shkaku i sëmundjes së tyre nuk ishte sistemi imunitar. Njerëzit në këtë grup njiheshin si të prekur nga tipi 1 i diabetit “, por nuk kanë pasur të gjitha shenjat që tregojnë tipin 1 të diabetit. Studiuesit nuk janë të sigurt përse ndodh kjo, por njerëzit në këtë grup mund të kenë një mungesë në qelizat që prodhojnë insulinë.

Grupi 3: I quajtur “diabeti i fortë i insulinës rezistente”, kjo formë ndodhi tek njerëzit që ishin mbipeshë dhe kishin rezistencë të lartë të insulinës, domethënë trupat e tyre prodhonin insulinë, por qelizat e tyre nuk po reagonin ndaj saj.

Grupi 4: I quajtur “diabeti i butë i lidhur me obezitetin“, kjo formë ndodh tek njerëzit që kishin një formë më të butë të sëmundjes, pa aq shumë probleme metabolike sa ato në grupin 3 dhe ishin të prirur të ishin obezë.

Grupi 5: I quajtur “diabet i butë i lidhur me moshën”, kjo formë ishte e ngjashme me grupin 4, por njerëzit ishin më të moshuar në moshën e tyre të diagnozës. Kjo ishte forma më e zakonshme e diabetit, duke ndikuar rreth 40 për qind të njerëzve në studim.

Njerëzit në grupin 3 kishin rrezikun më të lartë të sëmundjes së veshkave, ndërsa njerëzit në grupin 2 kishin rrezikun më të lartë të retinopatisë, një ndërlikim tjetër i diabetit që mund të shkaktojë humbje të shikimit. Grupet 2 dhe 3 janë të dyja forma të rënda të diabetit që janë “maskuar brenda diabetit të tipit 2”, Njerëzit në këto grupe mund të përfitojnë nga trajtimi agresiv për të parandaluar komplikimet e diabetit- thanë hulumtuesit.

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira
Print Friendly, PDF & Email