Depistim falas–Matje Glicemie: Toptani shopping center, ora 12:00-20:00. / Free Glycemic Measurement: Toptani shopping center, time 12:00 – 20:00.

“Dita Botërore kundër diabetit” ka qënë këtë vit jo vetëm një nismë e organizatave vendase dhe ndërkombëtare të mbrojtjes së shëndetit për qëllim ndërgjegjësimi dhe sensibilizimi.”

Keshtu në 14 Nëntor, “Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet” së bashku me mbështetjen e “Toptani shopping Center” dhe “Accu Chek” organizuan depistimin falas për të gjithë vizitorët.

Nuk mund të qëndrojmë të pandjeshëm kundrejt një nisme e cila ndikon drejtpërsëdrejti në një nga sëmundjet më rritje të lartë në Shqipëri sic është diabeti, sidomos ai i moshave të reja”.

Por ofrimi i kryerjes së matjes së glicemise falas gjatë një dite nuk ishte kauza e vetme e këtij eventi.
“Kjo ditë nuk është vetëm ditë ndërgjegjësimi institucionale, nuk është ditë për përkrahje të kauzës tonë, por dhe ditë ndërgjegjësimi në parandalim, për një jetesë dhe ushqyerje të shëndetshme, larg jetës sedentare dhe mungesës së aktivitetit fizik”, tha Asim Toro, Drejtor Ekzekutiv i SHFRD.

Z.Asim Toro u bëri thirrje qytetarëve që mos ta neglizhojë kurrë kujdesin për shëndetin, duke shpjeguar se është shumë e lehtë ta parandalosh se sa ta kurosh dhe të jetosh me diabet.

Diabeti Tip 2 është një nga sëmundjet në rritje në Shqipëri me shkaktarë kryesorë mosushqyerjen e duhur dhe aktivitetin e ulët fizik.

Udhëhequr nga Federata Ndërkombëtare e Diabetit (IDF), Dita Botërore Kundër Diabetit fokusohet çdo vit në një temë të posaçme. Këtë vit, fushata është përqendruar te familja dhe shenjat dalluese të sëmundjes në funksion të parandalimit dhe kurimit të saj.

Kjo ditë u zyrtarizua në vitin 1991 nga IDF dhe Organizata Botërore e Shëndetit (OBSH) si reagim ndaj rritjes së shpejtë të diabetit nëpër botë dhe shresojme të kthehet në një tradite dhe në Shqipëri për sensibilizimin kundrejt saj – theksuan “Shoqata e Fëmijëve dhe të Rinjve me Diabet” dhe “Toptani Shopping Center”.

“World Diabetes Day” has been not only an initiative of local and international health protection organizations for the purpose of awareness raising and sensitization this year. ”

On 14 November, the “Children and Youth Association with Diabetes” together with the support of “Toptani shopping center” and “Accu Chek” organized a free screening for all visitors.

We can not stand insensitive to an initiative that directly affects one of the most high-profile diseases in Albania, such as diabetes, especially those of younger ages. ”

But offering performing a free glycemic test during one day was not the only cause of this event.

“This day is not just a day of institutional awareness, it is not a day to support our cause, but also days of awareness in prevention, healthy living and nutrition, away from sedentary life and lack of physical activity,” said Asim Toro, Executive Director of SHFRD.

Mr. Asim Toro urged citizens not to neglect health care, explaining that it is very easy to prevent it from curing and living with diabetes.

Diabetes Tip 2 is one of the most common diseases in Albania with major causes of malnutrition and low physical activity.

Led by the International Diabetes Federation (IDF), the World Anti-Diabetes Day focuses annually on a specific topic. This year, the campaign focused on the family and the distinctive signs of the disease in its prevention and treatment.

This day was formalized in 1991 by the IDF and the World Health Organization (WHO) in response to the rapid growth of diabetes around the world and we turn to a tradition and in Albania to sensitize it – emphasized the “Children and Youth Association with Diabet “and” Toptani Shopping Center “.

https://www.facebook.com/www.diabet.al/videos/318438372323905/ 

http://www.toptani.com.al/events/dita-boterore-e-diabetit  

https://www.facebook.com/pg/www.diabet.al/photos/?tab=album&album_id=1925482724232266

 

Print Friendly, PDF & Email