E shtunë, 31 Korrik, 2021

PACIENTI

Të drejtat dhe detyrimet e pacientit Karta shqiptare e të drejtave të pacientit Karta Shqiptare e të Drejtave të Pacientit e miratuar