BOVILL ‘PERSONAT QE BEJNE NGJITJE DHE SHETITJE NE MALE KANE AFTESI ME TE MIRA PER TE ZGJIDHUR PROBLEMET’.

Marsi shenon fillimin e pranveres.
Eshte koha e duhur per te bere planet dhe vendosur objektivat, prandaj kur me mire se dje, me 1 marsin e rradhes per te kryer nje aktivitet ndryshe, duke vendosur te zhvillonim nje hiking tek liqeni i Bovilles, qe ndodhet 21 km ne verilindje te Tiranes.

Moshat varionin te ndryshme, si dhe vete personat me ose pa diabet. Duke nisur me nje vet prezantim te gjithe pjesmaresve.
Drejte rruges prej 9,5 km, ndanim dhe diskutonim per pervojat e ndryshme ne lidhje me aktivitetet sportive, menaxhimin e diabetit sipas situatave te ndryshme dhe parandalimin e problematikave qe dhe mund te ndodhin. Bukurite qe natyra te ofronte, te clodhnin syte dhe mbusheshe me fryme lirisht. Gjate udhetimin zhvillonim pushime te shkurtra, ku disa konsumonin dicka, disa benin matje glicemie, e te shumte ishin ato qe benin edhe foto.
Ngjitja per ne maje ishte e lodhshme, por bukuria qe do te shikonim kur te ishim ne maje ishte shtysa jone qe te vazhdonim udhetimin. Udhetimi jone ishte aq shume i bukur, por dhe i lodhshem, por askush nuk e mendonte lodhjen dhe pse shpesh here telefoni na tregonte hapat e shumte qe ne kishim bere. Madje kishte dhe nga pjesemarresit e tjere qe deshironin te kryenin nga nje matje glicemie per kuriozitet.

Mesonim dhe nga njerzit me me pervoj se: cfare produktesh ushqimore eshte mire te kemi me vete neper aktivitetet sportive, si psh: uje por dhe uje me mjalte, fruta dhe fruta te thata, cokollatat si dhe paisjet mjekesore per diabetin.

Qellimi edhe kesaj here ishte, siç dhe do vazhdoje te jete, sensibilizimi i shoqerise per ceshtjen diabet, menaxhimi i diabetit dhe mesazhet per t’u marre me aktivitet sportiv duke dashur dhe bere jeten sa me shume aktive dhe te bukur.
Te lumtur per eksperiencen e zhvilluar, njohjet qe krijuam, ajrin dhe bukurite qe natyra na ofroi.
Kujdesin e treguar per secilin nga ne. Po e mbyll me shprehjen e bukur: udhetimi ju le pa fjale, pastaj ju ben te pershkruani me mire nga mua!

Ky aktivitet u mundësua nga #Lotaria_Kombëtare dhe #Bordi_i_Ceshtjeve_te_Mira

Lotaria Kombetare dhe Bordi i Ceshteve te Mira

Per me teper foto klikoni ne linkun e me poshtem

https://www.facebook.com/www.diabet.al/media_set/?set=a.2778688605578336

BOVILLE – “PERSONS WHO PRACTICE HIKING HAVE BETTER POSSIBILITY TO SOLVE PROBLEMS”.

March marks the beginning of spring. It is the right time to do plans and set objectives, so when better than the March 1, first sunday of the month we decided to go for hiking in Bovilla Lake, located 21 km northeast of Tirana.
Ages varied, as well as those with or without diabetes themselves. Starting with a presentation of all participants. Along on the 9.5km route, we shared and discussed the experiences with this kind of activities, administration of diabetes according to different situations and the prevention of low or high blood sugar in this activities.

The beauties that nature had to offer, relax your eyesight and fill you with spirit. During the trip we took short breaks, some consuming something, some taking glycemic measurements, and many could even take pictures. Climbing to the top was difficult , but the beauty we would see when we were at the top was our impetus to continue the journey. Our trip is so beautiful, but also tiring, but no one thought about fatigue and why often here the phone told us the many steps we had taken. There were other participants who wanted to perform a glycemic measure for curiosity. We also learned from people with experience on: what kind of food products we should have with us, such as water and water with honey, fruits and nuts, chocolate and professional diabetes equipment.
The goal here officially, as it will continue to be, is to raise awareness of the diabetic community, manage diabetics and messages for anyone involved in sports, wanting and making life as active and beautiful as possible. We are happy for this experience, the recognition we created, the air and the beauty that nature offered us. The care showed for each of us. I will end this description with a beautiful phrase: the journey leaves you speechless, then makes you describe better than me!

This activity was made possible by #National Lottery and The Board of Good Affaires

Print Friendly, PDF & Email