Analize e lidhur me kauzen e diabetit ne Shqiperi

DISA  TË  DHËNA  PËR  DIABETIN.

ÇFARË  ËSHTË  SHOQATA  E  FËMIJËVE  DHE  TË RINJËVE  ME  DIABET  DHE  CILAT  JANË  QËLLIMET  E  SAJ ?.

PREZANTIM  I  MATERIALEVE  MJEKËSORE  TË  DOBISHME  PËR  PERSONAT  ME  DIABET.

INSULINA  ANALOGE.

SI  LLOGARITET  SASIA  E  PENAVE  INSULINIKE ?.

Kostoja një vjeçare e insulinave për një person:

RRUGËTIMI  QË  DUHET  TË  NDJEK  NJË  PERSON  ME  DIABET PËR  TË  NDRYSHUAR  OSE  SHTUAR  NUMRIN  E  INSULINAVE.

AGET.

LANCETA.

FISHAT E GLICEMISË:

SI  LLOGARITET SASIA E FISHAVE TË GLICEMISË!

HEMOGLOBINA E GLUKOZUAR (HbA1c):

HORMONI  GLUKAGON.

STRISH  ( PËR  MATJE  GLUKOZE  NË  URINË )

STUDIMI  I  PARË  I  SHOQATËS  SË  PACIENTËVE  FËMIJËVE  DHE TË  RINJVE  ME  DIABET,

Kostot  vjetore  dhe  mujore  për  personat  që  kanë  diabet  në  Shqipëri

TË  DHËNAT  SIPAS  FONDIT  TË  SIGURIMIT  SHËNDETSORË.

STUDIM  I  DYTË  I  SHOQATËS  SË  FËMIJËVE  DHE  TË  RINJVE  ME  DIABE  PËR  DËMTIMIN  E  SYVE  TEK  PERSONAT  ME  DIABET          duke  filluar  me  1.000 Llekë/Analiza  deri  në  111.200 Lekë/Analizat.

PËRMBLEDHJA.

KËRKESAT :

SIPAS  IDF  PREVALENCA  E  DM  NË  SHQIPËRI  NË  VITIN 2014

DËMTIMIN  E  SYVE  TEK  PERSONAT  ME  DIABET

Kostot  vjetore  dhe  mujore  për  personat  që  kanë  diabet  në  Shqipëri

Analize e lidhur me kauzen e diabetit ne Shqiperi

Print Friendly, PDF & Email