Aktivitetit në Pezës, me rastin e muaji Nëntor 2016 – Peza in activity, on the occasion of the month of november. 2016

Aktivitetit në Pezës, me rastin e muaji Nëntor
U organizuan biseda të lira pyetje si dhe lojra të ndryshme.
Për këto biseda, falenderojmë suportin e mjekes dhe infermjeres, të cilët dhanë përgjigje të gjitha pyetjeve dhe shqetësimeve që ndeshnin të rinjtë gjatë përditshmërisë së tyre në lidhje me diabetin
Donatorë Kompania Farmaceutike “ NovoNordisk ” dhe “Accu Chek“.

 

 

Peza in activity, on the occasion of the month of november.

Were organized free conversation, questions and different games.

For those conversation we thank the support of the doctor and nurse who answers to all questions that young people are facing during their everyday life related to diabets.

Donor pharmaceutical company “NovoNordisk” and “AccuChek”.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 image-0-02-05-7d6a77acbdb81a7be449cf6eabcedfdff3e307ec38ae4579032c08db15af3862-v
#ShFRD
#Friendship_Day
#Diabetic_Month
#Mbeshtet_Ndërgjegjesimin_e_Diabetit

Print Friendly, PDF & Email